Software as a service

Easit GO trives svært godt i Skyen! Dere får Easit GO levert direkte til deres brukere uten at dere selv trenger å legge ned verken tid eller penger for å kjøpe inn, opprette og forvalte deres eget IT-miljø.

Deres driftsleder slipper henvendelser på ugunstige tidspunkter i løpet av døgnet når systemene ikke fungerer – Easit tar vare på og sikrer at teknologien fungerer 24 timer i døgnet 7 dager i uken hvis dere ønsker det.

Deres økonomiansvarlig unngår overraskelser i form av raske endringer i IT-budsjettet når virksomheten plutselig får voksesmerter som krever investeringer i ny IT-infrastruktur – Easit sørger for og sikrer at dere kan vokse i tråd med deres behov og gir forutsetninger for et forutsigbart IT-budsjett.

Når vi sier skyen er det samme sak som når IT-folk sier Cloud, men vi synes det er lettere å bruke det norske ordet Sky. IT-folk sier noen ganger SaaS (Software-as-a-Service), og det er akkurat det vi mener med Easit GO i Skyen. Vi gir deg tilgang til en programvare via skyen levert som en tjeneste.

Software as a service

Easit GO trives svært godt i Skyen! Dere får Easit GO levert direkte til deres brukere uten at dere selv trenger å legge ned verken tid eller penger for å kjøpe inn, opprette og forvalte deres eget IT-miljø.

Deres driftsleder slipper henvendelser på ugunstige tidspunkter i løpet av døgnet når systemene ikke fungerer – Easit tar vare på og sikrer at teknologien fungerer 24 timer i døgnet 7 dager i uken hvis dere ønsker det.

Deres økonomiansvarlig unngår overraskelser i form av raske endringer i IT-budsjettet når virksomheten plutselig får voksesmerter som krever investeringer i ny IT-infrastruktur – Easit sørger for og sikrer at dere kan vokse i tråd med deres behov og gir forutsetninger for et forutsigbart IT-budsjett.
Når vi sier skyen er det samme sak som når IT-folk sier Cloud, men vi synes det er lettere å bruke det norske ordet Sky. IT-folk sier noen ganger SaaS (Software-as-a-Service), og det er akkurat det vi mener med Easit GO i Skyen. Vi gir deg tilgang til en programvare via skyen levert som en tjeneste.

On-premises software

Easit GO
trives hos dere!

Easit GO On-Prem, eller On-Premises, passer for dere som har en egen etablert IT-driftsorganisasjon og tar hand om deres IT-miljøer lokalt. Easit GO On-Premises betyr at Easit GO kjøres i deres egne IT-miljø. Easit assisterer gjerne ved installasjonen.
Vi synes det er viktig at dere kjenner dere trygge på at Easit GO gir dere muligheten til å bytte miljø. Om dere i framtiden vil flytte Easit GO On-Premises til en skyløsning kan vi også tilby Easit GO som en SaaS-tjeneste. Ler mer om vårt skytilbud ovenfor.

On-premises software

Easit GO
trives hos dere!

Easit GO On-Prem, eller On-Premises, passer for dere som har en egen etablert IT-driftsorganisasjon og tar hand om deres IT-miljøer lokalt. Easit GO On-Premises betyr at Easit GO kjøres i deres egne IT-miljø. Easit assisterer gjerne ved installasjonen.

Vi synes det er viktig at dere kjenner dere trygge på at Easit GO gir dere muligheten til å bytte miljø. Om dere i framtiden vil flytte Easit GO On-Premises til en skyløsning kan vi også tilby Easit GO som en SaaS-tjeneste. Ler mer om vårt skytilbud ovenfor.

Copy link
Powered by Social Snap