Sikkerhet

Stol på oss!

Vårt mål er at våre kunder skal føle stor tillit til våre løsninger og prosesser med hensyn til sikkerhet.

Lover og forskrifter
Det er mange lover og forskrifter rundt sikkerhet, og det blir stadig flere. Som en norsk bedrift har vi et godt øye med norsk og europeisk lovgivning, så vi ønsker å levere funksjoner i våre løsninger som gjør det enkelt å følge lover og forskrifter.
Personvernforordningen (GDPR) er et godt eksempel. Det er flere kraftige funksjoner bygget inn i Easit GO for at våre kunder for å få god støtte i samsvar med Personvernforordningen.

Innlogging og rettigheter
I Easit GO følger vi beste praksis i sikkerhetsområdet og bruker sikre algoritmer og protokoller for å skape sikre systemløsninger. Pålitelige autentiseringsmetoder, som SAML2, og en robust rollebasert tilgangsmekanisme bidrar også til et sikkert produkt.

Sporbarhet
Sporbarhet er viktig av mange årsaker, blant annet når det gjelder overholdelse av lover og forskrifter. Å være i stand til å finne ut hva som er gjennomført, hvem som gjorde hva og på hvilket tidspunkt er viktig. Easit GO har både systemlogg og revisjonslogg som enkelt kobles til en loggserver, der aktivitetene overvåkes i sanntid. Dette muliggjør rask handling som kan forhindre eller redusere skade og tidsbruk.

Utvikling
Vi følger utviklingen av trusselbilder mot webbaserte systemer og oppdaterer vår beskyttelse og rutiner kontinuerlig.
Direkte trusler mot webapplikasjonen og sideangrepene blir evaluert og adressert på den mest hensiktsmessige måten.
Vår utviklingsprosess gir støtte og minner oss på at ingenting glemmes. Blant annet brukes et fireøynes prinsipp, noe som betyr at all kode blir vurdert av minst to personer før den blir sendt videre til godkjenning av testen. Dette er et godt eksempel der prosess og engasjement fører til tryggere koder med bedre kvalitet.

Safety first.  Always.

Sikkerhet

Stol på oss!

Vårt mål er at våre kunder skal føle stor tillit til våre løsninger og prosesser med hensyn til sikkerhet.

Lover og forskrifter
Det er mange lover og forskrifter rundt sikkerhet, og det blir stadig flere. Som en norsk bedrift har vi et godt øye med norsk og europeisk lovgivning, så vi ønsker å levere funksjoner i våre løsninger som gjør det enkelt å følge lover og forskrifter.
Personvernforordningen (GDPR) er et godt eksempel. Det er flere kraftige funksjoner bygget inn i Easit GO for at våre kunder for å få god støtte i samsvar med Personvernforordningen.

Innlogging og rettigheter
I Easit GO følger vi beste praksis i sikkerhetsområdet og bruker sikre algoritmer og protokoller for å skape sikre systemløsninger. Pålitelige autentiseringsmetoder, som SAML2, og en robust rollebasert tilgangsmekanisme bidrar også til et sikkert produkt.

Sporbarhet
Sporbarhet er viktig av mange årsaker, blant annet når det gjelder overholdelse av lover og forskrifter. Å være i stand til å finne ut hva som er gjennomført, hvem som gjorde hva og på hvilket tidspunkt er viktig. Easit GO har både systemlogg og revisjonslogg som enkelt kobles til en loggserver, der aktivitetene overvåkes i sanntid. Dette muliggjør rask handling som kan forhindre eller redusere skade og tidsbruk.

Utvikling
Vi følger utviklingen av trusselbilder mot webbaserte systemer og oppdaterer vår beskyttelse og rutiner kontinuerlig.
Direkte trusler mot webapplikasjonen og sideangrepene blir evaluert og adressert på den mest hensiktsmessige måten.
Vår utviklingsprosess gir støtte og minner oss på at ingenting glemmes. Blant annet brukes et fireøynes prinsipp, noe som betyr at all kode blir vurdert av minst to personer før den blir sendt videre til godkjenning av testen. Dette er et godt eksempel der prosess og engasjement fører til tryggere koder med bedre kvalitet.

Safety first. Always.

Copy link
Powered by Social Snap