RIK FUNKSJONALITET

Alt begynner med
et godt fundament!

For å bygge moderne, automatiserte løsninger, er det behov for mange elementer. Vi tror at noen er helt nødvendige – disse vi har valgt å plassere i plattformen. Med Easit GO får du en prosesshåndtering som gjør det mulig å automatisere samtidig som den daglige driften fortsetter uten forstyrrelser. Sporbarheten i systemet gjør at du kan følge alle hendelser og sikre at alt foregår på rett måte. Gode grunnlag for analyse betyr at du kan bruke den verdifulle informasjonen i systemet for styring av virksomheten og for å øke verdien for kundene. Integrasjon er en viktig og selvsagt del av en automatiseringsplattform fordi det i mange tilfeller lagres relevant informasjon i ulike systemer. Easit GO har verktøy for samhandling med andre systemer på en enkel og smidig måte.

Les mer nedenfor om alle funksjonene som inngår i plattformen Easit GO.

RIK FUNKSJONALITET

Alt begynner med
et godt fundament!

For å bygge moderne, automatiserte løsninger, er det behov for mange elementer. Vi tror at noen er helt nødvendige – disse vi har valgt å plassere i plattformen. Med Easit GO får du en prosesshåndtering som gjør det mulig å automatisere samtidig som den daglige driften fortsetter uten forstyrrelser. Sporbarheten i systemet gjør at du kan følge alle hendelser og sikre at alt foregår på rett måte. Gode grunnlag for analyse betyr at du kan bruke den verdifulle informasjonen i systemet for styring av virksomheten og for å øke verdien for kundene. Integrasjon er en viktig og selvsagt del av en automatiseringsplattform fordi det i mange tilfeller lagres relevant informasjon i ulike systemer. Easit GO har verktøy for samhandling med andre systemer på en enkel og smidig måte.

Les mer nedenfor om alle funksjonene som inngår i plattformen Easit GO.

FUNKSJONER I PLATTFORMEN

Prosessflyt

Hva skiller prosessflyten i din virksomhet fra hvordan andre gjør det? Er det kanskje slik at dine arbeidsprosesser er et konkurransefortrinn?
Selvfølgelig vil det være godt å ha et system som kan tilpasses din virksomhet, i stedet for omvendt? Vi tilpasser oss unike behov! Vår fleksible prosessflyt gjør det mulig å styre prosessflyt både i manuelle og i automatiske steg.

Relasjoner

Koblingen mellom kunder, avtaler og tjenester eller hele nettverket med sammenheng mellom brannmurer, servere og svitsjer kan beskrives i Easit GO. Den generelle strukturen gjør det mulig å opprette de objekttyper din virksomhet trenger og koble disse sammen.

AD integrasjon

AD synkronisering eliminerer administrasjonen av lokale kontoer.
Brukere med informasjon og rettigheter synkroniseres kontinuerlig fra AD til Easit GO uten lokal administrasjon.

Kart

Med kartfunksjonen i Easit GO kan du bruke kart i deres datakort. Dette gir deg muligheten til å merke eller vise for eksempel sakenes posisjon direkte i et kart – en nyttig funksjon for blant annet feilrapportering. Det kan for eksempel brukes til å vise hvor i en park et tre har falt, angir en ødelagt gatelampes posisjon eller et sted hvor graffiti må rengjøres.

Filarkiv

Filarkivet i Easit GO kan brukes fra alle typer objekter (saker, inventar, avtaler etc.). Filer kan legges til via vedlegg i e-post, via integrasjoner eller bare med dra og slipp. Med automatisk versjonshåndtering trenger du ikke å bekymre deg for å miste data, og du kan når som helst hente fram en tidligere versjon. Tillegget WebDAV lar deg opprette og redigere dokumenter direkte i systemet uten å måtte laste ned filen lokalt.

Bestillingsportal

Bestillingsportalen er en utvidelse av selvbetjeningsportalen. Brukere bestiller utvalgte produkter og tjenester ved å legge dem i en handlekurv.

Når bestillingen er fullført og godkjent, fører det til en leveranse. Det er mulig å attestere og fakturere bestillingen. Det bestilte produktet kan oppføres automatisk i et inventarregister. La oss si at en ny medarbeider trenger en datamaskin på jobb. Bestillingsportalen viser bestillbare elementer, hvor ordren på en datamaskin er plassert. Ved levering blir datamaskinen automatisk innført som en ny beholdning i Easit GO basert på bestillingen. Det gir en automatisk inventarstyring og mulighet for livssyklusstyring av bestilte produkter.

Import/Eksport

I tillegg til APIene i Easit GO finnes det en rekke import- og eksportverktøy for å skape integrasjoner uten koding. Det er ferdige løsninger for eksport til Excel og til databaser, og import fra database, AD, fil og e-postserver.

Forretningsregler

Regelmotoren i Easit GO gjør dine oppgaver din for deg! Regler er definert for å automatisere store og små repeterende oppgaver.

Datakortregler gjør det mulig å automatisere håndteringen av ulike deler av datakortene når du jobber med dem. Objektregler aktiverer automatiserte arbeidsflyter og beslutningsprosesser. Meldingsregler trigger automatisering basert på innkommende meldinger. Eskaleringsregler gjør det mulig å automatisk følge opp og utføre oppgaver på det tidspunkt de angitte kriteriene oppfylles.

Kontaktregister

Et korrekt og oppdatert kontaktregister en viktig faktor for å sikre høy kvalitet. Med Easit GO kan du fra en kontakt raskt få et bilde av alle elementene i systemet som er koblet til kontakten (saker, avtaler, inventar etc). Ved å sentralisere kontaktinformasjon blir ingen personopplysninger spredt unødvendig og det blir lett å leve opp til personvernfororningen (GDPR).


SSO

Plattformen har støtte for Single Sign On via for eksempel SAML2. Denne støttet finnes både for grunnsystemet og selvbetjeningsplattformen.

Varsler

Systemet holder orden for deg gjennom varsler! Endringer og frister kan konfigureres til å utløse varsler. Hele arbeidsgrupper, bestemte roller eller navngitte personer kan bli varslet om at en hendelse har skjedd, en tidsfrist passert, eller noe annet som gjør at de må ta aksjon i en sak. Easit GO varsler deg om hva som skjer eller om noe må gjøres.

Selvbetjeningsportal

En god selvbetjeningsportal er et viktig element i en automatisert virksomhet. I portalen kan brukerne rapportere hendelser, avvik, etc. Brukeren kan se sine saker og følge progresjonen i behandlingen av dem. Med et godt grensesnitt som gir støtte og veiledning blir kvaliteten god fra begynnelsen.

API

Gjennom våre åpne API’er kan du bygge kraftige integrasjoner med andre systemer. APIene tillater både lesing av og skriving til objekter i Easit GO som muliggjør synkronisering av data mellom forskjellige systemer. Utover API’enes fleksibilitet finnes det også fleksibilitet i hvordan og når meldinger sendes. Det kan skje i bakgrunnen når konfigurerte vilkår oppfylles, eller på kommando av brukeren.

Datavarehus

Med Datavarehus-løsningen i Easit GO synkroniserer vi regelmessig utvalgte (eller alle) data fra produksjonssystemet til en ekstern database som avlaster produksjonsdatabasen. På denne måten kan du analysere og rapportere uten risiko for å påvirke den operasjonelle driften. Du kan her også samkjøre data fra Easit GO med data fra andre systemer og lage helt nye rapporter. Siden det er mulig å kontrollere hvilke data som skal synkroniseres kan man f. eks. ekskludere felt som inneholder personopplysninger, noe som gjør dataene mindre følsomme.

Orkestrering

I en komplett løsning integreres ofte mange forskjellige systemer. Easit GO kan brukes til å samkjøre alle deler av en forretningsprosess, inkludert alle integrasjoner. Du får riktig informasjon, fra riktig system, til rett tid – alt orkestrert fra Easit GO.

Identitets- og
autorisasjonsadministrasjon

Easit GO har løsninger som gjør identitets- og autorisasjonsstyring enkelt. Med Single Sign On får du en enhetlig og sikker identifikasjon og Easit GO har et rollebasert rettighetssystem som støtter rollehierarkier. Gjennom en god rollestruktur blir tildelingen av rettigheter for forskjellig formål enkelt og effektivt. Med AD integrasjon sentraliseres rettighetstildelingen og livssyklushåndtering forenkles.

GDPR

Easit GO har omfattende støtte for Personvernforordningen (GDPR).
For å kunne opprettholde Personvernforordningens krav i en organisasjon er det nødvendig med god systemstøtte. Easit GO har kraftige funksjoner for å finne, rydde og slette personopplysninger overalt i systemet på en sikker måte, uten å påvirke forretningsinformasjon og statistikker.

Abonnement

Abonner på varsling for hendelser, få varsler når SLA frister brytes eller når de nærmer seg en frist. Autogenerer og send ut rapporter automatisk på faste tidspunkt i stedet for å gjøre dette manuelt.

Mobilitet

 Med det mobile brukergrensesnittet har du tilgang til Easit GO enten du er på kontoret eller på farten. Grensesnittet er tilpasset for å skape en god opplevelse på alle typer enheter og kan tilpasses brukerens behov.

Rapporter
og dashboards

Benytt verdifull informasjon i systemet for å bli bedre. Visualiser status og nøkkeltall med dashboards. Definer og ta ut rapporter som danner grunnlag for riktige beslutninger. Easit GO har en kraftig rapportmotor som gjør det mulig å lage rapporter for vidt forskjellige formål og den støtter en rekke formater, for eksempel PDF og MS Excel. Ved hjelp av en bakgrunnsjobb kan rapporter med aktuelle data sendes automatisk til utvalgte mottakere regelmessig, på bestemte tidspunkter.

Med en effektiv funksjon for å velge ut data og støtte for maler og blanketter har Easit GO omfattende rapportmuligheter. Bruk dashboards til å framheve viktige nøkkeltall. Du bestemmer selv hvilke data som er viktigst for deres virksomhet og hvordan de skal visualiseres, på en TV-skjerm, på mobilen eller på startsiden i Easit GO.

Prosessflyt

Hva skiller prosessflyten i din virksomhet fra hvordan andre gjør det? Er det kanskje slik at dine arbeidsprosesser er et konkurransefortrinn?
Selvfølgelig vil det være godt å ha et system som kan tilpasses din virksomhet, i stedet for omvendt? Vi tilpasser oss unike behov! Vår fleksible prosessflyt gjør det mulig å styre prosessflyt både i manuelle og i automatiske steg.

Relasjoner

Koblingen mellom kunder, avtaler og tjenester eller hele nettverket med sammenheng mellom brannmurer, servere og svitsjer kan beskrives i Easit GO. Den generelle strukturen gjør det mulig å opprette de objekttyper din virksomhet trenger og koble disse sammen.

AD integrasjon

AD synkronisering eliminerer administrasjonen av lokale kontoer.
Brukere med informasjon og rettigheter synkroniseres kontinuerlig fra AD til Easit GO uten lokal administrasjon.

Kart

Med kartfunksjonen i Easit GO kan du bruke kart i deres datakort. Dette gir deg muligheten til å merke eller vise for eksempel sakenes posisjon direkte i et kart – en nyttig funksjon for blant annet feilrapportering. Det kan for eksempel brukes til å vise hvor i en park et tre har falt, angir en ødelagt gatelampes posisjon eller et sted hvor graffiti må rengjøres.

Filarkiv

Filarkivet i Easit GO kan brukes fra alle typer objekter (saker, inventar, avtaler etc.). Filer kan legges til via vedlegg i e-post, via integrasjoner eller bare med dra og slipp. Med automatisk versjonshåndtering trenger du ikke å bekymre deg for å miste data, og du kan når som helst hente fram en tidligere versjon. Tillegget WebDAV lar deg opprette og redigere dokumenter direkte i systemet uten å måtte laste ned filen lokalt.

Bestillingsportal

Bestillingsportalen er en utvidelse av selvbetjeningsportalen. Brukere bestiller utvalgte produkter og tjenester ved å legge dem i en handlekurv.

Når bestillingen er fullført og godkjent, fører det til en leveranse. Det er mulig å attestere og fakturere bestillingen. Det bestilte produktet kan oppføres automatisk i et inventarregister. La oss si at en ny medarbeider trenger en datamaskin på jobb. Bestillingsportalen viser bestillbare elementer, hvor ordren på en datamaskin er plassert. Ved levering blir datamaskinen automatisk innført som en ny beholdning i Easit GO basert på bestillingen. Det gir en automatisk inventarstyring og mulighet for livssyklusstyring av bestilte produkter.

Import/Eksport

I tillegg til APIene i Easit GO finnes det en rekke import- og eksportverktøy for å skape integrasjoner uten koding. Det er ferdige løsninger for eksport til Excel og til databaser, og import fra database, AD, fil og e-postserver.

Forretningsregler

Regelmotoren i Easit GO gjør dine oppgaver din for deg! Regler er definert for å automatisere store og små repeterende oppgaver.

Datakortregler gjør det mulig å automatisere håndteringen av ulike deler av datakortene når du jobber med dem. Objektregler aktiverer automatiserte arbeidsflyter og beslutningsprosesser. Meldingsregler trigger automatisering basert på innkommende meldinger. Eskaleringsregler gjør det mulig å automatisk følge opp og utføre oppgaver på det tidspunkt de angitte kriteriene oppfylles.

Kontaktregister

Et korrekt og oppdatert kontaktregister en viktig faktor for å sikre høy kvalitet. Med Easit GO kan du fra en kontakt raskt få et bilde av alle elementene i systemet som er koblet til kontakten (saker, avtaler, inventar etc). Ved å sentralisere kontaktinformasjon blir ingen personopplysninger spredt unødvendig og det blir lett å leve opp til personvernfororningen (GDPR).


SSO

Plattformen har støtte for Single Sign On via for eksempel SAML2. Denne støttet finnes både for grunnsystemet og selvbetjeningsplattformen.

Varsler

Systemet holder orden for deg gjennom varsler! Endringer og frister kan konfigureres til å utløse varsler. Hele arbeidsgrupper, bestemte roller eller navngitte personer kan bli varslet om at en hendelse har skjedd, en tidsfrist passert, eller noe annet som gjør at de må ta aksjon i en sak. Easit GO varsler deg om hva som skjer eller om noe må gjøres.

Selvbetjeningsportal

En god selvbetjeningsportal er et viktig element i en automatisert virksomhet. I portalen kan brukerne rapportere hendelser, avvik, etc. Brukeren kan se sine saker og følge progresjonen i behandlingen av dem. Med et godt grensesnitt som gir støtte og veiledning blir kvaliteten god fra begynnelsen.

API

Gjennom våre åpne API’er kan du bygge kraftige integrasjoner med andre systemer. APIene tillater både lesing av og skriving til objekter i Easit GO som muliggjør synkronisering av data mellom forskjellige systemer. Utover API’enes fleksibilitet finnes det også fleksibilitet i hvordan og når meldinger sendes. Det kan skje i bakgrunnen når konfigurerte vilkår oppfylles, eller på kommando av brukeren.

Datavarehus

Med Datavarehus-løsningen i Easit GO synkroniserer vi regelmessig utvalgte (eller alle) data fra produksjonssystemet til en ekstern database som avlaster produksjonsdatabasen. På denne måten kan du analysere og rapportere uten risiko for å påvirke den operasjonelle driften. Du kan her også samkjøre data fra Easit GO med data fra andre systemer og lage helt nye rapporter. Siden det er mulig å kontrollere hvilke data som skal synkroniseres kan man f. eks. ekskludere felt som inneholder personopplysninger, noe som gjør dataene mindre følsomme.

Orkestrering

I en komplett løsning integreres ofte mange forskjellige systemer. Easit GO kan brukes til å samkjøre alle deler av en forretningsprosess, inkludert alle integrasjoner. Du får riktig informasjon, fra riktig system, til rett tid – alt orkestrert fra Easit GO.

Identitets- og
autorisasjonsadministrasjon

Easit GO har løsninger som gjør identitets- og autorisasjonsstyring enkelt. Med Single Sign On får du en enhetlig og sikker identifikasjon og Easit GO har et rollebasert rettighetssystem som støtter rollehierarkier. Gjennom en god rollestruktur blir tildelingen av rettigheter for forskjellig formål enkelt og effektivt. Med AD integrasjon sentraliseres rettighetstildelingen og livssyklushåndtering forenkles.

GDPR

Easit GO har omfattende støtte for Personvernforordningen (GDPR).
For å kunne opprettholde Personvernforordningens krav i en organisasjon er det nødvendig med god systemstøtte. Easit GO har kraftige funksjoner for å finne, rydde og slette personopplysninger overalt i systemet på en sikker måte, uten å påvirke forretningsinformasjon og statistikker.

Abonnement

Abonner på varsling for hendelser, få varsler når SLA frister brytes eller når de nærmer seg en frist. Autogenerer og send ut rapporter automatisk på faste tidspunkt i stedet for å gjøre dette manuelt.

Mobilitet

 Med det mobile brukergrensesnittet har du tilgang til Easit GO enten du er på kontoret eller på farten. Grensesnittet er tilpasset for å skape en god opplevelse på alle typer enheter og kan tilpasses brukerens behov.

Rapporter
og dashboards

Benytt verdifull informasjon i systemet for å bli bedre. Visualiser status og nøkkeltall med dashboards. Definer og ta ut rapporter som danner grunnlag for riktige beslutninger. Easit GO har en kraftig rapportmotor som gjør det mulig å lage rapporter for vidt forskjellige formål og den støtter en rekke formater, for eksempel PDF og MS Excel. Ved hjelp av en bakgrunnsjobb kan rapporter med aktuelle data sendes automatisk til utvalgte mottakere regelmessig, på bestemte tidspunkter.

Med en effektiv funksjon for å velge ut data og støtte for maler og blanketter har Easit GO omfattende rapportmuligheter. Bruk dashboards til å framheve viktige nøkkeltall. Du bestemmer selv hvilke data som er viktigst for deres virksomhet og hvordan de skal visualiseres, på en TV-skjerm, på mobilen eller på startsiden i Easit GO.

Copy link
Powered by Social Snap