Plattformen Easit GO

Plattformen
Easit GO

I plattformen Easit GO er et sett med funksjoner inkludert. Dette er hva vi anser som en forutsetning for en tilstrekkelig Enterprise Service Management-løsning.

Plattformen støtter opprettelsen av en informasjonsmodell som samsvarer med virksomheten, hvilket er en kraftig funksjon som muliggjør effektivitet med lav grad av vedlikehold av forretningsprosessene. Nedenfor presenterer vi plattformens funksjoner, innhold og kjerneverdier.

 

Start with a solid foundation

KJERNEVERDIER

Det handler om tillit

Sikkerhet

Høy datasikkerhet i håndtering, lagring og kommunikasjon er en selvfølge. Men det er også like prioritert å ha et godt samarbeid med våre kunders andre sikkerhetsfunksjoner.

Safety first.  Always.

Det handler om tillit

Sikkerhet

Høy datasikkerhet i håndtering, lagring og kommunikasjon er en selvfølge. Men det er også like prioritert å ha et godt samarbeid med våre kunders andre sikkerhetsfunksjoner.

Safety first.  Always.

Fremtiden? Heller nåtiden!

Automatisering

Automatiser prosesser hvor det er mulig for å øke kvaliteten og fjerne repeterende og kjedelige rutiner. Automatisering skaper effektivitet både i det store og det små. Alt fra støtte når du fyller ut et skjema til å automatisere store deler av en prosess. AI og spesifikk Machine Learning kan brukes til å utnytte mønstre i data som er lagret i systemet. Behovene er mange og av svært forskjellig karakter. Vi arbeider tett med våre kunder og skaper funksjoner som gjør arbeidsdagen enklere og mer effektiv.

Go with the flow

Fremtiden? Heller nåtiden!

Automatisering

Automatiser prosesser hvor det er mulig for å øke kvaliteten og fjerne repeterende og kjedelige rutiner. Automatisering skaper effektivitet både i det store og det små. Alt fra støtte når du fyller ut et skjema til å automatisere store deler av en prosess. AI og spesifikk Machine Learning kan brukes til å utnytte mønstre i data som er lagret i systemet. Behovene er mange og av svært forskjellig karakter. Vi arbeider tett med våre kunder og skaper funksjoner som gjør arbeidsdagen enklere og mer effektiv.

Go with the flow

Analyse

Bli en proaktiv virksomhet!

Easit GO legger til rette for en proaktiv virksomhet der dine beslutninger om endringer og forbedringer er basert på fakta. Ved Dashboards kan du visualisere oppdaterte nøkkeltall som er viktige for din virksomhet, noe som gjør det lettere å ta gode beslutninger raskt når handling er nødvendig.

Selvfølgelig kan alle data som er lagret i Easit GO eksporteres til eksisterende BI-løsninger og datalagring for dypere analyser.

Analyse

Bli en proaktiv virksomhet!

Easit GO legger til rette for en proaktiv virksomhet der dine beslutninger om endringer og forbedringer er basert på fakta. Ved Dashboards kan du visualisere oppdaterte nøkkeltall som er viktige for din virksomhet, noe som gjør det lettere å ta gode beslutninger raskt når handling er nødvendig.

Selvfølgelig kan alle data som er lagret i Easit GO eksporteres til eksisterende BI-løsninger og datalagring for dypere analyser.

Ingen er best på alt

Integrering

Samarbeid for å oppnå maksimal nytte. Dette gjelder både mennesker og systemer. Vi har fleksible og kraftige integrasjoner som er enkle å komme i gang med.

Go seamless. Effortless.

Ingen er best på alt

Integrering

Samarbeid for å oppnå maksimal nytte. Dette gjelder både mennesker og systemer. Vi har fleksible og kraftige integrasjoner som er enkle å komme i gang med.

Go seamless. Effortless.

Tilpass systemet

Fleksibilitet

Fleksibilitet er viktig, fordi det gir frihet og mulighet til å skape. Du får mer nytte av et produkt som kan brukes til mange forskjellige formål. Oppnå best mulig effekt ved å tilpasse systemet til organisasjonen i stedet for motsatt.

Flexibility is a strength

Tilpass systemet

Fleksibilitet

Fleksibilitet er viktig, fordi det gir frihet og mulighet til å skape. Du får mer nytte av et produkt som kan brukes til mange forskjellige formål. Oppnå best mulig effekt ved å tilpasse systemet til organisasjonen i stedet for motsatt.

Flexibility is a strength

Brukeropplevelse

UX

Vi bygger systemer for mennesker – basert på vitenskap. God brukervennlighet er viktig for alle. UX er en av våre kjerneverdier, og vi jobber kontinuerlig og langsiktig for å forbedre vår plattform Easit GO ut ifra et brukerperspektiv.

To the moon…

Brukeropplevelse

UX

Vi bygger systemer for mennesker – basert på vitenskap. God brukervennlighet er viktig for alle. UX er en av våre kjerneverdier, og vi jobber kontinuerlig og langsiktig for å forbedre vår plattform Easit GO ut ifra et brukerperspektiv.

To the moon…