Ingen er
best på alt

Bare gjennom samarbeid kan man få maksimal nytte.
Det gjelder både mennesker og systemer.
Våre løsninger lever og samhandler i ditt IT-ecosystem.

 

Go together!

Ingen er
best på alt

Bare gjennom samarbeid kan man få maksimal nytte.
Det gjelder både mennesker og systemer.
Våre løsninger lever og samhandler i ditt IT-ecosystem.

Go together!

Integrasjoner

Integrasjoner med
Easit GO

Integrasjoner med
Easit GO

Integrasjon er en viktig og naturlig del av en automatiseringsplattform fordi det i mange tilfeller finnes informasjon lagret i andre systemer.
Easit GO har verktøy for samhandling med andre systemer på en enkel og ryddig måte.

Vi har løsninger for import, eksport, synkronisering, sanntidssøk etc.
For de som ønsker full frihet finnes det også APIer.

Nedenfor er en beskrivelse av vanligste verktøyene og applikasjonene.

INTEGRASJONSVERKTØY

E-postimport

En vanlig integrasjon er automatisk nedlastning av e-post fra en funksjonspostkasse. Systemet avgjør om innkommende meldinger er en del av en pågående sak eller om det er en ny melding som vil generere en ny sak. Vedlagte filer håndteres også. De vanligste protokollene for e-post støttes, og systemet kan konfigureres for å overvåke et valgfritt antall postkasser.

SQL Eksport

For ikke å belaste produksjonsdatabasen unødvendig, og for å gjøre det mulig å kombinere data fra Easit GO med andre datakilder, har man muligheten til å eksportere data til en ekstern database. Kunden har kontroll over hvilke data som eksporteres og hvor ofte jobben for eksport skal kjøres.

SQL- og filimport

Disse verktøyene leser informasjon fra databaser eller direkte fra filer. Det kan for eksempel brukes for synkronisering av varebeholdning, kunderegistre osv. med et eksternt system.

AD Synkronisering

Å bruke AD som et mastersystem for grunnleggende informasjon og rettigheter er en enkel, effektiv og svært akseptert måte for å oppnå orden og kontroll. Ved hjelp av systemets innebygde støtte for LDAP kan Easit GO synkronisere kontakter og organisasjoner med de riktige dataene. Brukere og deres rettigheter i Easit GO kan også synkroniseres fra AD. Det er dermed mulig å benytte rettigheter fra AD, sentralt og smidig. Når en bruker slutter, forsvinner brukeren automatisk fra Easit GO.

API

Gjennom våre åpne APIer kan du bygge kraftige integrasjoner med andre systemer. APIene tillater både lesing og skriving av objekter i Easit GO, som muliggjør synkronisering av data mellom forskjellige systemer.

Eksterne register

Eksterne registre er en type integrasjon som er interaktiv med brukeren. Når brukeren arbeider i en sak, kan man ved et tastetrykk finne data i et eksternt system og presentere denne informasjonen. Denne funksjonen kan brukes til å supplere med for eksempel informasjon fra motorvognregisteret.

Eksport av fakturadata

Easit har mange funksjoner rundt faktureringsprosessen. Det er blant annet mulig å opprette fakturaer basert på ordre og tid brukt. Det er også mulig å planlegge regelmessig fakturering med bestemte intervaller. Siden kunden har full kontroll over designet av fakturaprosessen kan høy kvalitet oppnås direkte, før eksport av faktureringsgrunnlaget skjer til økonomisystemet.

Andre integrasjoner

Vi bygger stadig nye standardintegrasjoner ved hjelp av vår egen API. For eksempel har vi utviklet sofistikerte integrasjoner mot JIRA og TFS. Kontakt Easit for mer informasjon om en bestemt integrasjon.

E-postimport

En vanlig integrasjon er automatisk nedlastning av e-post fra en funksjonspostkasse. Systemet avgjør om innkommende meldinger er en del av en pågående sak eller om det er en ny melding som vil generere en ny sak. Vedlagte filer håndteres også. De vanligste protokollene for e-post støttes, og systemet kan konfigureres for å overvåke et valgfritt antall postkasser.

SQL Eksport

For ikke å belaste produksjonsdatabasen unødvendig, og for å gjøre det mulig å kombinere data fra Easit GO med andre datakilder, har man muligheten til å eksportere data til en ekstern database. Kunden har kontroll over hvilke data som eksporteres og hvor ofte jobben for eksport skal kjøres.

SQL- og filimport

Disse verktøyene leser informasjon fra databaser eller direkte fra filer. Det kan for eksempel brukes for synkronisering av varebeholdning, kunderegistre osv. med et eksternt system.

AD Synkronisering

Å bruke AD som et mastersystem for grunnleggende informasjon og rettigheter er en enkel, effektiv og svært akseptert måte for å oppnå orden og kontroll. Ved hjelp av systemets innebygde støtte for LDAP kan Easit GO synkronisere kontakter og organisasjoner med de riktige dataene. Brukere og deres rettigheter i Easit GO kan også synkroniseres fra AD. Det er dermed mulig å benytte rettigheter fra AD, sentralt og smidig. Når en bruker slutter, forsvinner brukeren automatisk fra Easit GO.

API

Gjennom våre åpne APIer kan du bygge kraftige integrasjoner med andre systemer. APIene tillater både lesing og skriving av objekter i Easit GO, som muliggjør synkronisering av data mellom forskjellige systemer.

Eksterne register

Eksterne registre er en type integrasjon som er interaktiv med brukeren. Når brukeren arbeider i en sak, kan man ved et tastetrykk finne data i et eksternt system og presentere denne informasjonen. Denne funksjonen kan brukes til å supplere med for eksempel informasjon fra motorvognregisteret.

Eksport av fakturadata

Easit har mange funksjoner rundt faktureringsprosessen. Det er blant annet mulig å opprette fakturaer basert på ordre og tid brukt. Det er også mulig å planlegge regelmessig fakturering med bestemte intervaller. Siden kunden har full kontroll over designet av fakturaprosessen kan høy kvalitet oppnås direkte, før eksport av faktureringsgrunnlaget skjer til økonomisystemet.

Andre integrasjoner

Vi bygger stadig nye standardintegrasjoner ved hjelp av vår egen API. For eksempel har vi utviklet sofistikerte integrasjoner mot JIRA og TFS. Kontakt Easit for mer informasjon om en bestemt integrasjon.