SAKSHÅNDTERING

Effektiv sakshåndtering og
automatiserte prosesser

Sakshåndtering kan være å håndtere komplekse saker og prosesser, men også små, enkle saker. Felles for begge typer er at de krever oversikt og kontroll, og at sakene håndteres innen den planlagte tiden. En effektiv saksbehandling og automatiserte prosesser fører til mer fornøyde kunder.

Fordele ulike arbeidsoppgaver og
automatisere repetitive oppgaver

Å jobbe med sakshåndtering innebærer å hjelpe andre – ikke å sitte fast i masse administrativt arbeid som i verste fall skal utføres i flere ulike systemer.

Med automatiseringsplattformen Easit GO og funksjonen Sakshåndtering får dere støtte for de fleste typer av kunde-servicefunksjoner, interne og eksterne. Alle enheter får sin egen “cockpit” å arbeide fra, samtidig som det er enkelt å fordele ulike arbeidsoppgaver over flere eller alle deler av virksomheten. Uansett om dere i dag har en mengde av funksjonspostkasser eller mange andre system kan Easit GO automatisere repetitive oppgaver, sikre eskaleringsveier og integreres med andre nødvendige system.

Fordele ulike arbeidsoppgaver og
automatisere repetitive oppgaver

Å jobbe med sakshåndtering innebærer å hjelpe andre – ikke å sitte fast i masse administrativt arbeid som i verste fall skal utføres i flere ulike systemer.

Med automatiseringsplattformen Easit GO og funksjonen Sakshåndtering får dere støtte for de fleste typer av kunde-servicefunksjoner, interne og eksterne. Alle enheter får sin egen “cockpit” å arbeide fra, samtidig som det er enkelt å fordele ulike arbeidsoppgaver over flere eller alle deler av virksomheten. Uansett om dere i dag har en mengde av funksjonspostkasser eller mange andre system kan Easit GO automatisere repetitive oppgaver, sikre eskaleringsveier og integreres med andre nødvendige system.

oversikt og kontrol

En vei inn

Easit GO gjør sakshåndteringen effektiv og dere får oversikt og kontroll over alle prosesser og saker. Lagre, prioritere, delegere og følge opp henvendelser i en og samme plattform. Ønsker deres kunder å hjelpe seg selv kan de bruke plattformens selvbetjeningsportal. Med Easit GO kan dere tilby deres kunder en vei inn, uavhengig om de liker å chatte, sende e-post, prate eller bruke sosiale medier.

oversikt og kontrol

En vei inn!

Easit GO gjør sakshåndteringen effektiv og dere får oversikt og kontroll over alle prosesser og saker. Lagre, prioritere, delegere og følge opp henvendelser i en og samme plattform. Ønsker deres kunder å hjelpe seg selv kan de bruke plattformens selvbetjeningsportal. Med Easit GO kan dere tilby deres kunder en vei inn, uavhengig om de liker å chatte, sende e-post, prate eller bruke sosiale medier.

ANALYSE

Visualiseres rett data
– til rett person i rett tid

Baser deres beslutninger på den rike kilden av data og kunnskap som finnes lagret i systemet. Våre løsninger legger også tilrette for å arbeide smartere gjennom bruk ulike dashbord.Her visualiseres rett data – til rett person i rett tid. Med full kontroll over den aktuelle situasjonen er man sikker på at man jobber der man gjør mest nytte, for selskapet og for kunden.

Med Easit GO kan man også håndtere støtte for kundeunike service- og supportavtaler, inventar- og produktregister og mye annet nyttig.

ANALYSE

Visualiseres rett data
– til rett person i rett tid

Baser deres beslutninger på den rike kilden av data og kunnskap som finnes lagret i systemet. Våre løsninger legger også tilrette for å arbeide smartere gjennom bruk ulike dashbord.Her visualiseres rett data – til rett person i rett tid. Med full kontroll over den aktuelle situasjonen er man sikker på at man jobber der man gjør mest nytte, for selskapet og for kunden.

Med Easit GO kan man også håndtere støtte for kundeunike service- og supportavtaler, inventar- og produktregister og mye annet nyttig.

Med Easit GO får du en plattform som automatiserer og digitaliserer dine prosesser og informasjonsflyt. Easit GO integrerer ikke bare systemer, men også mennesker med hverandre. På denne måten kan du enkelt samarbeide mellom team og enheter i hele virksomheten.

Med Easit GO får du en plattform som automatiserer og digitaliserer dine prosesser og informasjonsflyt. Easit GO integrerer ikke bare systemer, men også mennesker med hverandre. På denne måten kan du enkelt samarbeide mellom team og enheter i hele virksomheten.