KONTAKTSENTER

”En vei inn”

for å imøtekomme publikums servicebehov

For å imøtekomme publikums servicebehov blir det stadig vanligere at kommuner, fylker og myndigheter oppretter et kontaktsenter. Et kontaktsenter fungerer som ”En vei inn” og håndterer daglig store mengder saker og spørsmål som er viktige for både enkeltpersoner og selskaper.

Når arbeidsdagen handler om å hjelpe andre, er det utrolig frustrerende å bli hemmet av administrative rutiner eller å måtte utføre arbeid i flere forskjellige systemer. Vil du at deres kontaktsenter raskt og enkelt skal levere rett informasjon, til rett person og til rett tid?

Da er Easit GO og Kontaktsenter løsningen for deg.

KONTAKTSENTER

”En vei inn”

for å imøtekomme publikums servicebehov

For å imøtekomme publikums servicebehov blir det stadig vanligere at kommuner, fylker og myndigheter oppretter et kontaktsenter. Et kontaktsenter fungerer som ”En vei inn” og håndterer daglig store mengder saker og spørsmål som er viktige for både enkeltpersoner og selskaper.

Når arbeidsdagen handler om å hjelpe andre, er det utrolig frustrerende å bli hemmet av administrative rutiner eller å måtte utføre arbeid i flere forskjellige systemer. Vil du at deres kontaktsenter raskt og enkelt skal levere rett informasjon, til rett person og til rett tid?

Da er Easit GO og Kontaktsenter løsningen for deg.

Tilgjengelighet og tillit

Riktig hjelp og rett
informasjon er alfa & omega

Med automatiseringsplattformen Easit GO og funksjonen Kontaktsenter, får du støtte for de fleste typer kundeservice-saker, eksterne så vel som interne.

Alle ansatte får sin egen startside å jobbe fra, der riktig informasjon og rett verktøy presenteres til rett tid. Samtidig er det enkelt å fordele forskjellige arbeidsoppgaver til ulike enheter i virksomheten, når andre kolleger og annen kompetanse er nødvendig for å håndtere saken.

Hvis du i dag har en mengde funksjonspostbokser eller flere andre systemer, kan Easit GO automatisere repeterende oppgaver, sikre eskaleringer og integrere med eller minimere behovet for andre systemer. Du får en plattform som helt enkelt er god til veldig mye!

Tilgjengelighet og tillit

Riktig hjelp og rett
informasjon er alfa & omega

Med automatiseringsplattformen Easit GO og funksjonen Kontaktsenter, får du støtte for de fleste typer kundeservice-saker, eksterne så vel som interne.

Alle ansatte får sin egen startside å jobbe fra, der riktig informasjon og rett verktøy presenteres til rett tid. Samtidig er det enkelt å fordele forskjellige arbeidsoppgaver til ulike enheter i virksomheten, når andre kolleger og annen kompetanse er nødvendig for å håndtere saken.

Hvis du i dag har en mengde funksjonspostbokser eller flere andre systemer, kan Easit GO automatisere repeterende oppgaver, sikre eskaleringer og integrere med eller minimere behovet for andre systemer. Du får en plattform som helt enkelt er god til veldig mye!

Forutsigbarhet og innsikt

Sikkert beslutningsgrunnlag

For å kunne jobbe så smart og effektivt som mulig, uavhengig av om du skal gi informasjon eller lage grunnlag for viktige beslutninger, kreves ikke bare riktige data og muligheten for analyse. Tilgang til tidligere erfaring, relevant innsikt og de riktige verktøyene muliggjør sikre beslutninger, effektive rutiner og forståelse for både innbyggere og kolleger.

At informasjon og resultater kan presenteres på en forståelig, lett tilgjengelig, og så langt det er mulig, automatisert måte, blir en avgjørende faktor for et effektivt Kontaktsenter.

Easit GO hjelper deg med alt ovenfor. Og mye mer.

Forutsigbarhet og innsikt

Sikkert beslutningsgrunnlag

For å kunne jobbe så smart og effektivt som mulig, uavhengig av om du skal gi informasjon eller lage grunnlag for viktige beslutninger, kreves ikke bare riktige data og muligheten for analyse. Tilgang til tidligere erfaring, relevant innsikt og de riktige verktøyene muliggjør sikre beslutninger, effektive rutiner og forståelse for både innbyggere og kolleger.

At informasjon og resultater kan presenteres på en forståelig, lett tilgjengelig, og så langt det er mulig, automatisert måte, blir en avgjørende faktor for et effektivt Kontaktsenter.

Easit GO hjelper deg med alt ovenfor. Og mye mer.