INVENTARHÅNDTERING

Kontroll på alt!

Når mengden utstyr i virksomheten økes trengs det kraftfulle hjelpemidler for å beholde kontrollen. Med Easit GO og funksjonen Inventarhåndtering kan du enkelt registrere og digitalisere alt. Vi mener virkelig alt.

Når vi for mange år siden begynte å hjelpe våre kunder å håndtere sine inventarregister kunne vi ikke forutse hvor omfattende og forskjellige behov vår løsning ville dekke. Easit GO blir nå brukt for å håndtere telefoner, brannbiler, potteplanter, fartøy, datamaskiner og mye mer. Med IoT kommer antallet artikler til å bli flere, mange flere…

Go for your assets!

INVENTARHÅNDTERING

Kontroll på alt!

Når mengden utstyr i virksomheten økes trengs det kraftfulle hjelpemidler for å beholde kontrollen. Med Easit GO og funksjonen Inventarhåndtering kan du enkelt registrere og digitalisere alt. Vi mener virkelig alt.

Når vi for mange år siden begynte å hjelpe våre kunder å håndtere sine inventarregister kunne vi ikke forutse hvor omfattende og forskjellige behov vår løsning ville dekke. Easit GO blir nå brukt for å håndtere telefoner, brannbiler, potteplanter, fartøy, datamaskiner og mye mer. Med IoT kommer antallet artikler til å bli flere, mange flere…

Inventarregisteret vokser med behovet

Med Easit GO og funksjonen Inventarhåndtering får dere et system som håndterer alle typer inventar i bedriften. Inventarregisteret vokser med behovet, uansett om antallet inventartyper øker eller om mer informasjon skal lagres. Litt forenklet kan man si at alt utstyr som har en livssyklus kan håndteres.

Ved å arbeide med Inventarhåndtering i Easit Go får dere blant annet full kontroll over:

 • Antall aktive inventar
 • Rettigheter – hvem har rett til å benytte hva
 • Ansvarlig for hvert inventar
 • Metoder og rutiner for kontroll over inventar
 • Status på inventarers livssyklus
 • Avhengigheter mellom inventar
 • Servicestatus

Avhengig av hvilke ytterligere funksjoner dere har aktivert i Easit GO kan man også koble deres inventarer mot avtaler, saker, forvaltningsplaner og debiteringsfunksjoner m.m.

Inventarregisteret vokser med behovet

Med Easit GO og funksjonen Inventarhåndtering får dere et system som håndterer alle typer inventar i bedriften. Inventarregisteret vokser med behovet, uansett om antallet inventartyper øker eller om mer informasjon skal lagres. Litt forenklet kan man si at alt utstyr som har en livssyklus kan håndteres.

Ved å arbeide med Inventarhåndtering i Easit Go får dere blant annet full kontroll over:

 • Antall aktive inventar
 • Rettigheter – hvem har rett til å benytte hva
 • Ansvarlig for hvert inventar
 • Metoder og rutiner for kontroll over inventar
 • Status på inventarers livssyklus
 • Avhengigheter mellom inventar
 • Servicestatus

Avhengig av hvilke ytterligere funksjoner dere har aktivert i Easit GO kan man også koble deres inventarer mot avtaler, saker, forvaltningsplaner og debiteringsfunksjoner m.m.