Forvaltningsprosess

Objekt- og systemforvaltning med Easit GO

Stadig flere bedrifter har oppdaget og implementert mer objektorientert forvaltning for å effektivisere, øke kvaliteten og ta de riktige beslutningene – men ofte mangler det bred og godt integrert systemstøtte. Dette betyr at forvaltningssjefen må bruke en stor del av tiden sin og fokusere på å finne og samle data i stedet for å fokusere på å opprettholde og videreutvikle objektet.

Uansett om du bruker pm3 som en styringsmodell eller har en helt annen styringsmodell, er det stort poeng i å bruke Easit GO som systemstøtte for å få en sammenhengende informasjonsstruktur for forvaltningsaktiviteter og din objektportefølje.

Go for the future!

Forvaltningsprosess

Objekt- og systemforvaltning med Easit GO

Stadig flere bedrifter har oppdaget og implementert mer objektorientert forvaltning for å effektivisere, øke kvaliteten og ta de riktige beslutningene – men ofte mangler det bred og godt integrert systemstøtte. Dette betyr at forvaltningssjefen må bruke en stor del av tiden sin og fokusere på å finne og samle data i stedet for å fokusere på å opprettholde og videreutvikle objektet.

Uansett om du bruker pm3 som en styringsmodell eller har en helt annen styringsmodell, er det stort poeng i å bruke Easit GO som systemstøtte for å få en sammenhengende informasjonsstruktur for forvaltningsaktiviteter og din objektportefølje.

Go for the future!

Tilpasses til
styringsmodellen din

Easit GO inneholder ofte en stor mengde informasjon som kan gjøres tilgjengelig og forenkle forvaltningsarbeidet. Eksempler på informasjon er:

 • IT-komponenter som applikasjoner og systemer, tjenester og hvordan annen infrastruktur forvaltes og lagres.
 • Autorisasjoner, roller og eierskap.
 • Saker om forespørsler om forbedringer, endringer og hendelser.
 • Prosjekter for vedlikehold og videreutvikling.
 • Med Easits forvaltningsprosess blir det lagt til et ekstra lag i informasjonen du allerede har der relevant informasjon for objektene dine er samlet, slik at du enkelt kan holde hele porteføljens arbeid sammen.

Med forvaltningsprosessen får du støtte for:

 • Roller, styringsgrupper og beslutningsfora.
 • Forvaltningsplaner og tilhørende aktiviteter.
 • Oppfølging av ressursforbruk, kostnader og budsjett.
 • Generelle oversikter for porteføljen, forvaltningsplanerog oppdrag.
 • Rapportering.

Forvaltningsprosessen for Easit GO kan tilpasses til styringsmodellen din, og vi hjelper deg med implementeringen av de endringene som er nødvendige for at du skal få maksimal effekt fra systemstøtten din.

Tilpasses til
styringsmodellen din

Easit GO inneholder ofte en stor mengde informasjon som kan gjøres tilgjengelig og forenkle forvaltningsarbeidet. Eksempler på informasjon er:

 • IT-komponenter som applikasjoner og systemer, tjenester og hvordan annen infrastruktur forvaltes og lagres.
 • Autorisasjoner, roller og eierskap.
 • Saker om forespørsler om forbedringer, endringer og hendelser.
 • Prosjekter for vedlikehold og videreutvikling.
 • Med Easits forvaltningsprosess blir det lagt til et ekstra lag i informasjonen du allerede har der relevant informasjon for objektene dine er samlet, slik at du enkelt kan holde hele porteføljens arbeid sammen.

Med forvaltningsprosessen får du støtte for:

 • Roller, styringsgrupper og beslutningsfora.
 • Forvaltningsplaner og tilhørende aktiviteter.
 • Oppfølging av ressursforbruk, kostnader og budsjett.
 • Generelle oversikter for porteføljen, forvaltningsplanerog oppdrag.
 • Rapportering.

Forvaltningsprosessen for Easit GO kan tilpasses til styringsmodellen din, og vi hjelper deg med implementeringen av de endringene som er nødvendige for at du skal få maksimal effekt fra systemstøtten din.