AVVIKSHÅNDTERING

Rapportere, analysere
og korrigere

Å ha systemstøtte for sitt kvalitetsarbeid er mer eller mindre en selvfølge for de fleste. Kvalitetsarbeidet påvirker hele virksomheten, og vi er alle som oftest avhengige av å jobbe sømløst med disse sakene på tvers av flere avdelinger.

Med Easit GO og funksjonen Avvikshåndtering får dere en plattform som gir dere stor frihet. Dere får tydelige innrapporteringsveier for deres avvik. Uavhengig av hvor man er kan man enkelt rapportere inn et avvik – uansett om man er ute eller på kontoret. Informasjonen visualiseres i realtid og man kan sette inn kontrollpunkter for automatisert alarmhåndtering. Deres prosesser og flyt kan raskt endres utfra de rådende omstendighetene og nye prosesser opprettes enkelt når behovet oppstår.

AVVIKSHÅNDTERING

Rapportere, analysere
og korrigere

Å ha systemstøtte for sitt kvalitetsarbeid er mer eller mindre en selvfølge for de fleste. Kvalitetsarbeidet påvirker hele virksomheten, og vi er alle som oftest avhengige av å jobbe sømløst med disse sakene på tvers av flere avdelinger.

Med Easit GO og funksjonen Avvikshåndtering får dere en plattform som gir dere stor frihet. Dere får tydelige innrapporteringsveier for deres avvik. Uavhengig av hvor man er kan man enkelt rapportere inn et avvik – uansett om man er ute eller på kontoret. Informasjonen visualiseres i realtid og man kan sette inn kontrollpunkter for automatisert alarmhåndtering. Deres prosesser og flyt kan raskt endres utfra de rådende omstendighetene og nye prosesser opprettes enkelt når behovet oppstår.

Fleksibilitet og frihet

Nav av informasjon

Vi har bevisst valgt å ikke spesifisere Easit GO og funksjonen for avvikshåndtering mot et spesifikt marked eller type avvik. Vi vet at avvik er noe som er i stadig forandring. I går ville dere ta kontroll over et område, i morgen et annet. Derfor behøver dere en ekstremt fleksibel løsning.

Med Easit GO kan dere skape prosesser for samtlige typer avvik eller velge å gå ut fra våre prosesser for reklamasjon, arbeidsmiljøavvik, forbedringsforslag eller revisjonsavvik.

Med Easit GO har du også muligheten til å integrere dine avvik med for eksempel inventarregister, avtaler, resurser og mye annet samlet i en eneste plattform. Dere går fra et hav av data til et nav av informasjon.

Fleksibilitet og frihet

Nav av informasjon

Vi har bevisst valgt å ikke spesifisere Easit GO og funksjonen for avvikshåndtering mot et spesifikt marked eller type avvik. Vi vet at avvik er noe som er i stadig forandring. I går ville dere ta kontroll over et område, i morgen et annet. Derfor behøver dere en ekstremt fleksibel løsning.

Med Easit GO kan dere skape prosesser for samtlige typer avvik eller velge å gå ut fra våre prosesser for reklamasjon, arbeidsmiljøavvik, forbedringsforslag eller revisjonsavvik.

Med Easit GO har du også muligheten til å integrere dine
avvik med for eksempel inventarregister, avtaler, resurser og mye annet samlet i en eneste plattform. Dere går fra et hav av
data til et nav av informasjon.