ANSETTELSEFORHOLD

Ansettelsesprosesser for
struktur og sikkerhet

Med Easit GO og funksjonen for Ansettelse kan du styre hele den ansattes livssyklus fra arbeidsavtalen er signert til vedkommende ikke lenger er i virksomheten. Du kan også automatisere mange deler av arbeidsflyten.

Vi har tre arbeidsflyter for å hjelpe deg med å håndtere prosesser knyttet til en ansatt:

  • Ny ansettelse
  • Endring av arbeidsforhold
  • Opphør av arbeidsforhold

ANSETTELSEFORHOLD

Ansettelsesprosesser for
struktur og sikkerhet

Med Easit GO og funksjonen for Ansettelse kan du styre hele den ansattes livssyklus fra arbeidsavtalen er signert til vedkommende ikke lenger er i virksomheten. Du kan også automatisere mange deler av arbeidsflyten.

Vi har tre arbeidsflyter for å hjelpe deg med å håndtere prosesser knyttet til en ansatt:

  • Ny ansettelse
  • Endring av arbeidsforhold
  • Opphør av arbeidsforhold

Hvorfor Easit GO Ansettelse?

Enten det starter en ny kollega, noen bytter jobb, blir sagt opp eller velger å gå videre til nye utfordringer så er det en rekke aktiviteter må utføres. For den ansvarlige lederen betyr dette vanligvis en hel kjede med e-post til for eksempel lønnsenheten, IT-avdelingen, vaktmesteren, administrasjonen og resepsjonen… listen kan være uendelig. Jo flere aktiviteter, jo vanskeligere blir det å holde orden på alle – spesielt hvis tilbakemeldingen er mangelfull og hvis ansvarsområder er vage. I verste fall risikerer du at både utstyr, tilganger og innloggingsalternativer kommer på avveie.

Med Easit GO og prosessene for ansettelse skaper man forutsetninger for en så enkel og effektiv håndtering som mulig for alle involverte. Ansvarlige leder/bestiller kan fra ett sted starte alle aktivitetene som skal finne sted i flyten. Ved hjelp av maler opprettes alle aktuelle aktiviteter som skal utføres og tildeles automatisk til riktig enhet/funksjon og person. Når en aktivitet er fullført og klar, får lederen/bestilleren beskjed, det samme gjelder hvis en aktivitet er forsinket.

Hvorfor Easit GO Ansettelse?

Enten det starter en ny kollega, noen bytter jobb, blir sagt opp eller velger å gå videre til nye utfordringer så er det en rekke aktiviteter må utføres. For den ansvarlige lederen betyr dette vanligvis en hel kjede med e-post til for eksempel lønnsenheten, IT-avdelingen, vaktmesteren, administrasjonen og resepsjonen… listen kan være uendelig. Jo flere aktiviteter, jo vanskeligere blir det å holde orden på alle – spesielt hvis tilbakemeldingen er mangelfull og hvis ansvarsområder er vage. I verste fall risikerer du at både utstyr, tilganger og innloggingsalternativer kommer på avveie.

Med Easit GO og prosessene for ansettelse skaper man forutsetninger for en så enkel og effektiv håndtering som mulig for alle involverte. Ansvarlige leder/bestiller kan fra ett sted starte alle aktivitetene som skal finne sted i flyten. Ved hjelp av maler opprettes alle aktuelle aktiviteter som skal utføres og tildeles automatisk til riktig enhet/funksjon og person. Når en aktivitet er fullført og klar, får lederen/bestilleren beskjed, det samme gjelder hvis en aktivitet er forsinket.

Varsler, dokumentasjon og sporbarhet

Varsler, dokumentasjon og sporbarhet

De som er ansvarlige for å utføre aktivitetene blir varslet om hva de skal gjøre, når det skal gjøres, og om det er noen avvik fra standardrutinene.

Dokumentasjon foregår direkte i prosessen og på denne måten opprettes sporbarhet. Det samme gjelder hvis utstyr og for eksempel tilganger skal knyttes til eller fra en person.

Nedenfor er et bilde av hvordan den nye ansettelsesflyten kan se ut med eksempler på forskjellige aktiviteter.
Selvfølgelig kan prosessene tilpasses dine spesifikke behov og rutiner.