Valgbare
funksjoner
for ulike behov.

What´s your need?

Unike. Vanlige. Fleksible.

Unike. Vanlige. Fleksible.

Hva er dine behov?
Det er alltid vårt utgangspunkt, og et felles sluttmål er en forutsetning for en vellykket implementering. Plattformen Easit GO har et bredt spekter av valgfrie funksjoner for å møte dine behov som du møter i din daglige virksomhet.

What´s your need?

FUNKSJONER

Kundespesifikke prosesser

Ingen kunde
er en annen lik

Av erfaring vet vi at det er sannhet i det utsagnet. Selv om vi ser mønstre og likheter mellom kunder, er det alltid nyanser i arbeidsmetoder, prosesser og rutiner. Vi liker det unikt! Easit GO er et fleksibelt system designet for å håndtere forskjeller.

Kundespesifikke prosesser

Ingen kunde
er en annen lik

Av erfaring vet vi at det er sannhet i det utsagnet. Selv om vi ser mønstre og likheter mellom kunder, er det alltid nyanser i arbeidsmetoder, prosesser og rutiner. Vi liker det unikt! Easit GO er et fleksibelt system designet for å håndtere forskjeller.

Sakshåndtering

Saker for alt

Sakshåndtering kan være å håndtere komplekse saker og prosesser, men også små enkle tilfeller. Felles for begge typer er å skaffe oversikt og sikre kontroll, og at sakene håndteres innen den avtalte tiden. En effektiv saksbehandling og automatiserte prosesser er virksomhetsstyring som fører til økt nytteverdi for kunden.

Sakshåndtering

Saker for alt

Sakshåndtering kan være å håndtere komplekse saker og prosesser, men også små enkle tilfeller. Felles for begge typer er å skaffe oversikt og sikre kontroll, og at sakene håndteres innen den avtalte tiden. En effektiv saksbehandling og automatiserte prosesser er virksomhetsstyring som fører til økt nytteverdi for kunden.

Mer enn bare en bølge…

Ti ITIL-prosesser

Arbeider dere i henhold til ITIL?
Vårt produkt er sertifisert for følgende ITIL-prosesser:

Incident Management
Problem Management
Service Asset & Configuration Management
Change Management
Service Level Management
Event Management
Request Fulfillment
Service Catalog
Service Portfolio
Knowledge Management

Mer enn bare en bølge…

Ti ITIL-prosesser

Arbeider dere i henhold til ITIL?
Vårt produkt er sertifisert for følgende ITIL-prosesser:

Incident Management
Problem Management
Service Asset & Configuration Management
Change Management
Service Level Management
Event Management
Request Fulfillment
Service Catalog
Service Portfolio
Knowledge Management

Avvikshåndtering

Kvalitetsarbeid berører
hele virksomheten

Det er bedre å arbeide forebyggende enn å stadig må rette feilene og manglene som har oppstått. Med andre ord – det er bedre å gjøre rett fra begynnelsen. Det er vanskelig å vite hva man skal gjøre, når og på hvilken måte. Med Easit GO og funksjonen avvikshåndtering får du et verktøy for å kunne finne feil eller problemer i virksomheten og prosessene. Dette gjør at du kan handle før noe alvorlig oppstår. I tillegg til økt kvalitet bidrar aktivt kvalitetsarbeid til økt sikkerhet og høyere risikobevissthet. Dette skaper en forbedret struktur og kontroll av mulige feil/mangler i virksomheten.

Vi har blant annet prosesser for reklamasjoner, arbeidsmiljøavvik, forbedringsforslag og revisjonsavvik. Du kan opprette prosesser for alle typer avvik i Easit GO.

Avvikshåndtering

Kvalitetsarbeid
berører hele
virksomheten

Det er bedre å arbeide forebyggende enn å stadig må rette feilene og manglene som har oppstått. Med andre ord – det er bedre å gjøre rett fra begynnelsen. Det er vanskelig å vite hva man skal gjøre, når og på hvilken måte. Med Easit GO og funksjonen avvikshåndtering får du et verktøy for å kunne finne feil eller problemer i virksomheten og prosessene. Dette gjør at du kan handle før noe alvorlig oppstår. I tillegg til økt kvalitet bidrar aktivt kvalitetsarbeid til økt sikkerhet og høyere risikobevissthet. Dette skaper en forbedret struktur og kontroll av mulige feil/mangler i virksomheten.

Vi har blant annet prosesser for reklamasjoner, arbeidsmiljøavvik, forbedringsforslag og revisjonsavvik. Du kan opprette prosesser for alle typer avvik i Easit GO.

Inventarhåndtering

Kontroll på deres inventar

Med Easit GO og funksjonen inventarstyring får dere et system som har kontroll på alle typer inventar/utstyr i virksomheten. Inventarregistret utvides etter behovet, uansett om antall inventartyper øker eller om mer informasjon skal lagres. Nye typer inventar og felt kan legges til når behovet oppstår. Informasjonen om hver enhet kan struktureres i et fliksystem som gjør det enkelt å skille mellom ulike opplysninger.

Inventarhåndtering

Kontroll på
deres inventar

Med Easit GO og funksjonen inventarstyring får dere et system som har kontroll på alle typer inventar/utstyr i virksomheten. Inventarregistret utvides etter behovet, uansett om antall inventartyper øker eller om mer informasjon skal lagres. Nye typer inventar og felt kan legges til når behovet oppstår. Informasjonen om hver enhet kan struktureres i et fliksystem som gjør det enkelt å skille mellom ulike opplysninger.

Avtalehåndtering

Oversikt og
automatisering

Ved å samle alle avtalene i funksjonen avtalehåndtering har man full kontroll. Det er lett å finne avtaler og du går aldri glipp av en frist grunnet automatiske varsler når avtaleperioder løper ut. Gjennom integrasjon til andre systemer kan du importere og eksportere informasjon, samt opprette repeterende og planlagte oppdateringer. Det er også mulig å ta ut grunnlag for fakturering.

Avtalehåndtering

Oversikt og
automatisering

Ved å samle alle avtalene i funksjonen avtalehåndtering har man full kontroll. Det er lett å finne avtaler og du går aldri glipp av en frist grunnet automatiske varsler når avtaleperioder løper ut. Gjennom integrasjon til andre systemer kan du importere og eksportere informasjon, samt opprette repeterende og planlagte oppdateringer. Det er også mulig å ta ut grunnlag for fakturering.

Ansettelse

Full kontroll fra
første til siste dag!

Administrer ansettelsene dine i Easit GO, og du får klare prosesser for å jobbe etter. Nyansettelse, endring av arbeidsforhold og opphør av arbeidsforhold, Easit GO hjelper deg med å sikre at den ansatte får alt den trenger. Ankomst, utstyr, opprettelse og deaktivering av kontoer, alt administreres i Easit GO. Selvfølgelig kan prosessene tilpasses dine spesifikke behov og rutiner.

Ansettelse

Full kontroll fra
første til siste dag!

Administrer ansettelsene dine i Easit GO, og du får klare prosesser for å jobbe etter. Nyansettelse, endring av arbeidsforhold og opphør av arbeidsforhold, Easit GO hjelper deg med å sikre at den ansatte får alt den trenger. Ankomst, utstyr, opprettelse og deaktivering av kontoer, alt administreres i Easit GO. Selvfølgelig kan prosessene tilpasses dine spesifikke behov og rutiner.

Forvaltning

Forvalt bedre!

Formålet med en forvaltningsmodell er kort sagt å sikre at et system fortsetter å være til nytte og støtte for de som bruker systemet, og at investeringene som er gjort betaler seg. Det gjøres gjennom å utvikle og tilpasse systemet basert på virksomhetens behov, det vil si gjennom systemforvaltningsarbeid. Administrer deres forvaltningsarbeid i Easit GO.

Forvaltning

Forvalt bedre!

Formålet med en forvaltningsmodell er kort sagt å sikre at et system fortsetter å være til nytte og støtte for de som bruker systemet, og at investeringene som er gjort betaler seg. Det gjøres gjennom å utvikle og tilpasse systemet basert på virksomhetens behov, det vil si gjennom systemforvaltningsarbeid. Administrer deres forvaltningsarbeid i Easit GO.

GDPR-prosesser

Glem meg!

Du kan få forespørselen i tittelen av en kunde eller tidligere ansatt. Har du riktig systemstøtte og prosesser for å oppfylle dette ønske? Med våre GDPR-prosesser og systemstøtte i Easit GO kan du følge Personvernforordningen (GDPR) på en strukturert måte.
Easits GDPR-prosesser hjelper til med struktur, delegering, rapportering, oppfølging og overvåking av tidsfrister. Tre delprosesser (deler) er inkludert: behandlingsregister, personopplysningssak og samtykkeavtaler.

GDPR-prosesser

Glem meg!

Du kan få forespørselen i tittelen av en kunde eller tidligere ansatt. Har du riktig systemstøtte og prosesser for å oppfylle dette ønske? Med våre GDPR-prosesser og systemstøtte i Easit GO kan du følge Personvernforordningen (GDPR) på en strukturert måte.
Easits GDPR-prosesser hjelper til med struktur, delegering, rapportering, oppfølging og overvåking av tidsfrister. Tre delprosesser (deler) er inkludert: behandlingsregister, personopplysningssak og samtykkeavtaler.

Faktureringsprosesser

Tid er penger!

Med økonomifunksjonene til Easit GO kan du blant annet skreddersy attestasjonsflyt, administrere fakturagrunnlag eller opprette lønnsgunnlag basert på tidsregistreringen i systemet. Alt kan selvfølgelig integreres med ditt økonomisystem, slik at alle prosesser kjører automatisk.

Easit GO har også en prosess for kontinuerlig (periodisk) fakturering. Den holder orden og samler blant annet utstyr, abonnementer og avtaler pr. kostnadssenter. Prosessen håndterer både inntekt- og utgiftskontoer og skaper komplette bokføringstransaksjoner og fakturagrunnlag for ditt økonomisystem i henhold til intervaller som passer deg. Mange trinn som tidligere har blitt gjort manuelt kan automatiseres og dermed forbedre kvaliteten – samtidig som du får gode effektiviseringsgevinster.

Faktureringsprosesser

Tid er penger!

Med økonomifunksjonene til Easit GO kan du blant annet skreddersy attestasjonsflyt, administrere fakturagrunnlag eller opprette lønnsgunnlag basert på tidsregistreringen i systemet. Alt kan selvfølgelig integreres med ditt økonomisystem, slik at alle prosesser kjører automatisk.

Easit GO har også en prosess for kontinuerlig (periodisk) fakturering. Den holder orden og samler blant annet utstyr, abonnementer og avtaler pr. kostnadssenter. Prosessen håndterer både inntekt- og utgiftskontoer og skaper komplette bokføringstransaksjoner og fakturagrunnlag for ditt økonomisystem i henhold til intervaller som passer deg. Mange trinn som tidligere har blitt gjort manuelt kan automatiseres og dermed forbedre kvaliteten – samtidig som du får gode effektiviseringsgevinster.

PROSJEKT

Effektivt projektverktyg

Med Easit GO Prosjekt kan du effektivisere prosjektlederrollen. Du får oversikt og kontroll over prosjektene dine og får også tilgang til andre verdifulle data i plattformen som kan være veldig nyttig og bidra til å forenkle arbeidet ditt.

PROSJEKT

Effektivt projektverktyg

Med Easit GO Prosjekt kan du effektivisere prosjektlederrollen. Du får oversikt og kontroll over prosjektene dine og får også tilgang til andre verdifulle data i plattformen som kan være veldig nyttig og bidra til å forenkle arbeidet ditt.

KONTAKTSENTER

En vei inn!

For å imøtekomme publikums servicebehov blir det stadig vanligere at kommuner, fylker og myndigheter oppretter et kontaktsenter. Et kontaktsenter fungerer som ”En vei inn” og håndterer daglig store mengder saker og spørsmål som er viktige for både enkeltpersoner og selskaper. Med automatiseringsplattformen Easit GO og funksjonen Kontaktsenter, får du støtte for de fleste typer kundeservice-saker, eksterne så vel som interne.

KONTAKTSENTER

En vei inn!

For å imøtekomme publikums servicebehov blir det stadig vanligere at kommuner, fylker og myndigheter oppretter et kontaktsenter. Et kontaktsenter fungerer som ”En vei inn” og håndterer daglig store mengder saker og spørsmål som er viktige for både enkeltpersoner og selskaper. Med automatiseringsplattformen Easit GO og funksjonen Kontaktsenter, får du støtte for de fleste typer kundeservice-saker, eksterne så vel som interne.