BLI EN DESIGNER!

Kraften i dine egne hender

Easit Design Studio gir deg muligheten til å lage effektive løsninger og utnytte kraften i dine data og effektivisere forretnings- og virksomhetsprosesser. Slipp løs kraften i plattformen din og begynn å designe og levere prosesser og funksjoner som kolleger og kunder krever, eller kanskje ikke engang vet at de mangler. Dette vil med sikkerhet forbedre arbeidsdagen deres og andres opplevelse av deres virksomhet.

Hva er Design Studio?

Design Studio er en samling verktøy for å lage egne og unike apper og prosesser for Easit GO-plattformen. Vi beskriver vanligvis Design Studio som en verktøykasse der du får et grunnleggende sett med verktøy for å kunne lage nye løsninger på plattformen vår. Utviklingsmiljøet er No Code-basert og gir deg muligheten til å realisere dine og virksomhetens ideer og ønsker – uten å måtte skrive en eneste kodelinje

Take control of your flow

BLI EN DESIGNER!

Kraften i dine egne hender

Easit Design Studio gir deg muligheten til å lage effektive løsninger og utnytte kraften i dine data og effektivisere forretnings- og virksomhetsprosesser. Slipp løs kraften i plattformen din og begynn å designe og levere prosesser og funksjoner som kolleger og kunder krever, eller kanskje ikke engang vet at de mangler. Dette vil med sikkerhet forbedre arbeidsdagen deres og andres opplevelse av deres virksomhet.

Hva er Design Studio?

Design Studio er en samling verktøy for å lage egne og unike apper og prosesser for Easit GO-plattformen. Vi beskriver vanligvis Design Studio som en verktøykasse der du får et grunnleggende sett med verktøy for å kunne lage nye løsninger på plattformen vår. Utviklingsmiljøet er No Code-basert og gir deg muligheten til å realisere dine og virksomhetens ideer og ønsker – uten å måtte skrive en eneste kodelinje

Take control of your flow

La kreativiteten flyte!

Hva kan dere gjøre
med Design Studio?

Utvikle

Med Design Studio får du tilgang til en rekke verktøy for å lage og endre arbeidsflyter og prosesser. Du kan lage helt tilpassede skjemaer, eller tilpasse eksisterende på bakgrunn av nye krav. Legg til, flytt eller slett felt. Lag logikk i skjemaer og automatiser prosesser med regelmotoren. Med hurtighandlinger konfigurert av deg, kan brukere gjøre samme handling på flere objekter samtidig.

Funksjonaliteten er rik, og mulighetene er mange. Våre No Code-verktøy er kraftige og gir deg stor frihet uten å måtte skrive kode.

Minimer testtiden

Med tre miljøer: Utvikling, Test og Produksjon har du fantastiske forutsetninger for å skape høy kvalitet! Designerne dine flytter ganske enkelt sine ferdige løsninger til testmiljøet via Design Hub. Hele systemet blir testet før du deretter flytter over hele den nye løsningen til produksjon via en eksport fra testmiljøet og en import til produksjonsmiljøet. Det å kunne teste samme totalløsning i testmiljø, som deretter vil flyttes over i produksjon øker leveringskvaliteten.

Samarbeid

Med Design Hub-verktøyet kan du samarbeide rundt nye og endrede arbeidsflyter og prosesser. Designere kan jobbe i samme miljø eller i sine egne, dele løsninger mellom hverandre og kombinere løsninger. Du kan velge å jobbe parallelt med forskjellige prosjekter, og når et prosjekt er klart for produksjon, må du bare flytte over disse delene.

Backup, sporbarhet og automatisering

Med verktøyet Mover 1:1 kan du planlegge eksport av alle prosesser og arbeidsflyter til disk. Det er et godt alternativ for sikkerhetskopiering, men gjør det også mulig å spore endringer over tid.

La kreativiteten flyte!

Hva kan dere gjøre
med Design Studio?

Utvikle

Med Design Studio får du tilgang til en rekke verktøy for å lage og endre arbeidsflyter og prosesser. Du kan lage helt tilpassede skjemaer, eller tilpasse eksisterende på bakgrunn av nye krav. Legg til, flytt eller slett felt. Lag logikk i skjemaer og automatiser prosesser med regelmotoren. Med hurtighandlinger konfigurert av deg, kan brukere gjøre samme handling på flere objekter samtidig.

Funksjonaliteten er rik, og mulighetene er mange. Våre No Code-verktøy er kraftige og gir deg stor frihet uten å måtte skrive kode.

Minimer testtiden

Med tre miljøer: Utvikling, Test og Produksjon har du fantastiske forutsetninger for å skape høy kvalitet! Designerne dine flytter ganske enkelt sine ferdige løsninger til testmiljøet via Design Hub. Hele systemet blir testet før du deretter flytter over hele den nye løsningen til produksjon via en eksport fra testmiljøet og en import til produksjonsmiljøet. Det å kunne teste samme totalløsning i testmiljø, som deretter vil flyttes over i produksjon øker leveringskvaliteten.

Samarbeid

Med Design Hub-verktøyet kan du samarbeide rundt nye og endrede arbeidsflyter og prosesser. Designere kan jobbe i samme miljø eller i sine egne, dele løsninger mellom hverandre og kombinere løsninger. Du kan velge å jobbe parallelt med forskjellige prosjekter, og når et prosjekt er klart for produksjon, må du bare flytte over disse delene.

Backup, spårbarhet och automatisering

Med verktøyet Mover 1:1 kan du planlegge eksport av alle prosesser og arbeidsflyter til disk. Det er et godt alternativ for sikkerhetskopiering, men gjør det også mulig å spore endringer over tid.

KRAFTIGE NO CODE-VERKTØY

Noen av verktøyene i Design Studio

Design Finder 

Uansett i hvilket grensesnitt du gjorde en endring, vil du finne den endringen i Design Finder. Ved hjelp av filtrering kan du for eksempel velge å bare vise endringene du eller en av kollegaene dine har gjort. Endringene oppdateres automatisk, og de siste vises øverst.

Design Hub

Design Hub er i utgangspunktet det samme grensesnittet som Design Finder, men her kan du også fylle en eksportpakke med arbeidsflyt og prosesser som du kan eksportere. Den eksporterte filen kan deretter lastes inn i et annet miljø. En enkel måte å flytte alt fra små endringer til hele prosesser.

Mover 1:1

Med Mover 1:1 flytter du alle prosesser og flyter mellom miljøer, uten at data blir inkludert. Å flytte alle prosesser og arbeidsflyt skaper en følelse av sikkerhet fordi det du har testet er akkurat det du flytter over til produksjonsmiljøet. Det er også mulig å planlegge eksport av alle prosesser og arbeidsflyt. Takket være denne funksjonaliteten får du en historie med hele designen, atskilt fra dataene dine.

KRAFTIGE NO CODE-VERKTØY

Noen av verktøyene i Design Studio

Design Finder 

Uansett i hvilket grensesnitt du gjorde en endring, vil du finne den endringen i Design Finder. Ved hjelp av filtrering kan du for eksempel velge å bare vise endringene du eller en av kollegaene dine har gjort. Endringene oppdateres automatisk, og de siste vises øverst.

Design Hub

Design Hub er i utgangspunktet det samme grensesnittet som Design Finder, men her kan du også fylle en eksportpakke med arbeidsflyt og prosesser som du kan eksportere. Den eksporterte filen kan deretter lastes inn i et annet miljø. En enkel måte å flytte alt fra små endringer til hele prosesser.

Mover 1:1

Med Mover 1: 1 flytter du alle prosesser og flyter mellom miljøer, uten at data blir inkludert. Å flytte alle prosesser og arbeidsflyt skaper en følelse av sikkerhet fordi det du har testet er akkurat det du flytter over til produksjonsmiljøet. Det er også mulig å planlegge eksport av alle prosesser og arbeidsflyt. Takket være denne funksjonaliteten får du en historie med hele designen, atskilt fra dataene dine.

Happy Designers!

Hvordan får jeg tilgang til Design Studio?


Lisenser
Som bruker av Easit GO-plattformen kan du velge å utvide avtalen din med personlige designlisenser. Personer med en designlisens i deres virksomhet vil da ha tilgang til Design Studio og det nye verktøyet Design Finder. Du kan også velge å oppgradere designlisensene til Design Mover for å legge til verktøyene Mover 1:1 og Design Hub til verktøykassen din i Design Studio.

 

Opplæring
Vårt mål er at du som designer skal kunne administrere systemløsningen din på best mulig måte. Vi anbefaler derfor alle med designlisens å delta på Easits designkurs. Dette for å oppnå høyest mulig effektivitet, både i ditt eget daglige arbeid og for hele virksomheten.

 

Nettverk og påvirkning
Alle med designlisenser kan også delta i arrangementene våre rettet mot gruppen av designere. En slik fast arrangement er Designdagene, et forum der designere får muligheten til å utdype designkunnskapen og dele andre designers erfaringer. I tillegg til å utvide ditt nettverk og delta på opplæringssesjoner, gir disse dagene deg muligheten til å påvirke fremtidig utvikling ettersom et fast punkt på dagsordenen er å diskutere forbedringsforslag og ønsket fremtidig funksjonalitet sammen i gruppen.

Å være en lydhør leverandør med tett samarbeid med våre kunder er viktig for oss og det er en positiv kraft i vår kontinuerlige utvikling av Easit GO.

Gjør alt selv eller med hjelp av Easit

Easit hjelper deg så mye du vil. Easit har kvalitetssikrede standardløsninger som følger best praksis, men vi kan alltid tilpasse våre løsninger for å matche din bedrift.

Vi har et bredt spekter av tjenester for kontinuerlig vedlikehold og styring av tilpassede løsninger. Du kan velge å la Easit ta hånd om alt, gjøre alt selv, eller en kombinasjon. Easit er alltid tilgjengelig hvis det er nødvendig!

Happy Designers!

Hvordan får jeg tilgang til Design Studio?

Lisenser
Som bruker av Easit GO-plattformen kan du velge å utvide avtalen din med personlige designlisenser. Personer med en designlisens i deres virksomhet vil da ha tilgang til Design Studio og det nye verktøyet Design Finder. Du kan også velge å oppgradere designlisensene til Design Mover for å legge til verktøyene Mover 1:1 og Design Hub til verktøykassen din i Design Studio.

 

Opplæring
Vårt mål er at du som designer skal kunne administrere systemløsningen din på best mulig måte. Vi anbefaler derfor alle med designlisens å delta på Easits designkurs. Dette for å oppnå høyest mulig effektivitet, både i ditt eget daglige arbeid og for hele virksomheten.

 

Nettverk og påvirkning
Alle med designlisenser kan også delta i arrangementene våre rettet mot gruppen av designere. En slik fast arrangement er Designdagene, et forum der designere får muligheten til å utdype designkunnskapen og dele andre designers erfaringer. I tillegg til å utvide ditt nettverk og delta på opplæringssesjoner, gir disse dagene deg muligheten til å påvirke fremtidig utvikling ettersom et fast punkt på dagsordenen er å diskutere forbedringsforslag og ønsket fremtidig funksjonalitet sammen i gruppen.

Å være en lydhør leverandør med tett samarbeid med våre kunder er viktig for oss og det er en positiv kraft i vår kontinuerlige utvikling av Easit GO.

Gjør alt selv eller med hjelp av Easit

Easit hjelper deg så mye du vil. Easit har kvalitetssikrede standardløsninger som følger best praksis, men vi kan alltid tilpasse våre løsninger for å matche din bedrift.

Vi har et bredt spekter av tjenester for kontinuerlig vedlikehold og styring av tilpassede løsninger. Du kan velge å la Easit ta hånd om alt, gjøre alt selv, eller en kombinasjon. Easit er alltid tilgjengelig hvis det er nødvendig!

Make a move!

Oppgrader designlisensen til Design Mover, og du kan eksportere deres konfigurasjon – hele eller deler av den. Ved hjelp av verktøyet Mover 1:1 og Design Hub vil du kunne oppfylle flere forespørsler fra brukerne mye raskere samtidig som du oppnår store kvalitets- og sikkerhetsgevinster.

Make a move!

Oppgrader designlisensen til Design Mover, og du kan eksportere deres konfigurasjon – hele eller deler av den. Ved hjelp av verktøyet Mover 1:1 og Design Hub vil du kunne oppfylle flere forespørsler fra brukerne mye raskere samtidig som du oppnår store kvalitets- og sikkerhetsgevinster.