Universitet og Høyskoler

Cui bono?

[TIL NYTTE FOR HVEM?]

Universitet og Høyskoler

Cui bono?

[TIL NYTTE FOR HVEM?]

Universitet
og høgskoler

Det er få virksomheter som bruker vår plattform så mye som universiteter og høyskoler gjør. IT, eiendom, personell, kontortjenester, sikkerhet, studentadministrasjon, etc. Vi hjelper deg med å komme vekk fra oppdelingen i informasjonssiloer som fremdeles er svært vanlige med mange organisasjoner.

Easit GO er automatiseringsplattformen som hjelper dere med å sikkert effektivisere og øke samarbeidet gjennom hele virksomheten din, uavhengig av innholdet i dine informasjonsprosesser.

Universitet
og høgskoler

Det er få virksomheter som bruker vår plattform så mye som universiteter og høyskoler gjør. IT, eiendom, personell, kontortjenester, sikkerhet, studentadministrasjon, etc. Vi hjelper deg med å komme vekk fra oppdelingen i informasjonssiloer som fremdeles er svært vanlige med mange organisasjoner.

Easit GO er automatiseringsplattformen som hjelper dere med å sikkert effektivisere og øke samarbeidet gjennom hele virksomheten din, uavhengig av innholdet i dine informasjonsprosesser.

Et ipsa scientia
potestas est

[KUNNSKAP ER MAKT]

Jo mer informasjon som kan deles og benyttes, jo bedre service og hjelp kan du gi. Ved å ha alle støttefunksjoner i et felles støttesystem, blir kommunikasjon, automatisering, overvåkning, koordinering etc. enklere.

Med Easit GO blir både samarbeidet og det daglige arbeidet til alle involverte bedre. Færre feil og misforståelser og mer samarbeid gir høyere kvalitet og sikkerhet.

Et ipsa scientia
potestas est

[KUNNSKAP ER MAKTT]

Jo mer informasjon som kan deles og benyttes, jo bedre service og hjelp kan du gi. Ved å ha alle støttefunksjoner i et felles støttesystem, blir kommunikasjon, automatisering, overvåkning, koordinering etc. enklere.

Med Easit GO blir både samarbeidet og det daglige arbeidet til alle involverte bedre. Færre feil og misforståelser og mer samarbeid gir høyere kvalitet og sikkerhet.

Felix, qui potuit rerum
cognoscere causas

Felix, qui potuit rerum
cognoscere causas

[ LYKKELIG ER DEN SOM ER I STAND TIL Å KJENNE ÅRSAKENE TIL TINGENE ]

De sterke analysemulighetene som tilbys ved å samle så mye data som mulig innen ett og samme system gjør det enkelt å finne årsakene til eventuelle problemer og man kan unngå at fokuset ligger på konsekvensene av problemene.

Med Easit GO får du en plattform som automatiserer og digitaliserer dine prosesser og informasjonsflyt. Easit GO integrerer ikke bare systemer, men også mennesker med hverandre. På denne måten kan du enkelt samarbeide mellom team og enheter i hele virksomheten.

Med Easit GO får du en plattform som automatiserer og digitaliserer dine prosesser og informasjonsflyt. Easit GO integrerer ikke bare systemer, men også mennesker med hverandre. På denne måten kan du enkelt samarbeide mellom team og enheter i hele virksomheten.