Innbyggern
i sentrum
– på alvor

OFFENTLIG SEKTOR

Tilgjengelighet
og tillit i fokus

Kommuner, fylker og myndigheter håndterer store mengder informasjon og spørsmål på daglig basis som er avgjørende for både privatpersoner og bedrifter. Når alt forventes å foregå i et høyt tempo er betingelsene for fungerende rutiner og arbeidsmetoder grunnleggende. Både for å redusere stress på personalet og for at innbyggere skal kunne behandles på samme måte, uavhengig av saksbehandleren.

OFFENTLIG SEKTOR

Tilgjengelighet
og tillit i fokus

Kommuner, fylker og myndigheter håndterer store mengder informasjon og spørsmål på daglig basis som er avgjørende for både privatpersoner og bedrifter. Når alt forventes å foregå i et høyt tempo er betingelsene for fungerende rutiner og arbeidsmetoder grunnleggende. Både for å redusere stress på personalet og for at innbyggere skal kunne behandles på samme måte, uavhengig av saksbehandleren.

Beslutningsgrunnlag

Data og analyse

Når ledelsen må ta viktige avgjørelser er det ikke bare korrekt informasjon og muligheten for analyse som er nødvendig. Tilgang til tidligere erfaringer, relevant innsikt og de riktige verktøyene gir et sikkert beslutningsgrunnlag, effektive rutiner og forståelse for både innbyggere og kolleger. At denne informasjonen og resultatene kan presenteres på en forståelig og lett tilgjengelig måte, og så langt som mulig, en automatisert måte, er en avgjørende faktor.

Beslutningsgrunnlag

Data og analyse

Når ledelsen må ta viktige avgjørelser er det ikke bare korrekt informasjon og muligheten for analyse som er nødvendig. Tilgang til tidligere erfaringer, relevant innsikt og de riktige verktøyene gir et sikkert beslutningsgrunnlag, effektive rutiner og forståelse for både innbyggere og kolleger. At denne informasjonen og resultatene kan presenteres på en forståelig og lett tilgjengelig måte, og så langt som mulig, en automatisert måte, er en avgjørende faktor.

Riktig hjelp
og korrekt informasjon

Med Easit GO er du tilgjengelig og kan kontaktes på de plattformene deres innbyggere bruker – enten det er en datamaskin, et nettbrett, en telefon eller en digital assistent.

Med våre løsninger for offentlige virksomheter kan du sikre at både innbyggere og kolleger får riktig hjelp og korrekt informasjon, uavhengig av om det gjelder et byggesøknad, endringer i et kritisk system eller et vandalisert busstopp.

Alt ovenfor oppsummerer det fine med Enterprise Service Management.
Det fine med Easit GO.

Riktig hjelp og
korrekt informasjon

Med Easit GO er du tilgjengelig og kan kontaktes på de plattformene deres innbyggere bruker – enten det er en datamaskin, et nettbrett, en telefon eller en digital assistent.

Med våre løsninger for offentlige virksomheter kan du sikre at både innbyggere og kolleger får riktig hjelp og korrekt informasjon, uavhengig av om det gjelder et byggesøknad, endringer i et kritisk system eller et vandalisert busstopp.

Alt ovenfor oppsummerer det fine med Enterprise Service Management.
Det fine med Easit GO.

Med Easit GO får du en plattform som automatiserer og digitaliserer dine prosesser og informasjonsflyt. Easit GO integrerer ikke bare systemer, men også mennesker med hverandre. På denne måten kan du enkelt samarbeide mellom team og enheter i hele virksomheten.

Med Easit GO får du en plattform som automatiserer og digitaliserer dine prosesser og informasjonsflyt. Easit GO integrerer ikke bare systemer, men også mennesker med hverandre. På denne måten kan du enkelt samarbeide mellom team og enheter i hele virksomheten.