KVALITET

Sørg for at dere
når deres kvalitetsmål

KVALITET

Sørg for at dere
når deres kvalitetsmål

Forventninger og avvik

Hva betyr
kvalitet for deg?

For oss betyr kvalitet to ting:

• Å møte eller helst overgå kundenes krav, behov og forventninger til lavest mulig kostnad.
• Å redusere antall feil. Kunder liker ikke feil i produkter/tjenester, og færre feil medfører lavere kostnader. Det er ofte billigst å gjøre det riktig fra starten.

Forventninger og avvik

For oss betyr kvalitet to ting:

• Å møte eller helst overgå kundenes krav, behov og forventninger til lavest mulig kostnad.
• Å redusere antall feil. Kunder liker ikke feil i produkter/tjenester, og færre feil medfører lavere kostnader. Det er ofte billigst å gjøre det riktig fra starten.

Kvalitetsarbeidet
påvirker hele
virksomheten

En kvalitetshendelse kan initieres av mange årsaker. Det kan være gjennom en kundereaksjon, en kvalitetsrevisjon eller et avvik oppdaget i det pågående arbeidet.

Kvalitetsarbeidet påvirker hele virksomheten og vi er alle vanligvis avhengige av å kunne samarbeide sømløst med disse problemene mellom flere funksjoner i virksomheten. Vi tror det er lettere å identifisere, distribuere og øke kvaliteten hvis alle involverte kan jobbe i samme system gjennom hele livssyklusen til kvalitetshendelsene. Hvis vi også kan, gjennom integrasjoner til andre system og AI, oppdage og initiere kvalitetshendelser – da øker virkelig forutsetningene for kvalitet.

Ved å ha alle støttefunksjonene i en felles systemstøtte, plattformen Easit GO, forbedres kommunikasjon, automatisering, overvåking, koordinering etc. Dette forenkler både samarbeidet og det daglige arbeidet for alle involverte. Færre feil og misforståelser og mer samarbeid gir høy kvalitet og sikkerhet.

Go for quality.

Kvalitetsarbeidet
påvirker hele
virksomheten

En kvalitetshendelse kan initieres av mange årsaker. Det kan være gjennom en kundereaksjon, en kvalitetsrevisjon eller et avvik oppdaget i det pågående arbeidet.

Kvalitetsarbeidet påvirker hele virksomheten og vi er alle vanligvis avhengige av å kunne samarbeide sømløst med disse problemene mellom flere funksjoner i virksomheten. Vi tror det er lettere å identifisere, distribuere og øke kvaliteten hvis alle involverte kan jobbe i samme system gjennom hele livssyklusen til kvalitetshendelsene. Hvis vi også kan, gjennom integrasjoner til andre system og AI, oppdage og initiere kvalitetshendelser – da øker virkelig forutsetningene for kvalitet.

Ved å ha alle støttefunksjonene i en felles systemstøtte, plattformen Easit GO, forbedres kommunikasjon, automatisering, overvåking, koordinering etc. Dette forenkler både samarbeidet og det daglige arbeidet for alle involverte. Færre feil og misforståelser og mer samarbeid gir høy kvalitet og sikkerhet.

Go for quality.

Oversikt og kontroll

Med Easit GO-plattformen er saksadministrasjonen effektiv og du får oversikt og kontroll over alle prosesser og hendelser. De sterke analysemulighetene som tilbys ved å samle så mye data som mulig i ett og samme system gjør det enkelt å finne årsakene til eventuelle problemer og unngå at fokuset havner på konsekvensene av problemene.

Oversikt og kontroll

Med Easit GO-plattformen er saksadministrasjonen effektiv og du får oversikt og kontroll over alle prosesser og hendelser. De sterke analysemulighetene som tilbys ved å samle så mye data som mulig i ett og samme system gjør det enkelt å finne årsakene til eventuelle problemer og unngå at fokuset havner på konsekvensene av problemene.

Med Easit GO får du en plattform som automatiserer og digitaliserer dine prosesser og informasjonsflyt. Easit GO integrerer ikke bare systemer, men også mennesker med hverandre. På denne måten kan du enkelt samarbeide mellom team og enheter i hele virksomheten.

Med Easit GO får du en plattform som automatiserer og digitaliserer dine prosesser og informasjonsflyt. Easit GO integrerer ikke bare systemer, men også mennesker med hverandre. På denne måten kan du enkelt samarbeide mellom team og enheter i hele virksomheten.