HUMAN RELATIONS

Medarbeiderne
er din viktigste
ressurs!

HUMAN RELATIONS

Medarbeiderne
er din viktigste
ressurs!

Det meste av det vi gjør i løpet av vår arbeidsdag er godt planlagt, kommunisert og forutsigbart. Likevel havner vi i situasjoner hvor det er travelt. Hvem har ikke vært involvert i det faktum at det plutselig kommer en ny kollega og det mangler datamaskin, telefon eller rettigheter i systemene?

”Do things when
they show up
not when they burn up”

Det meste av det vi gjør i løpet av vår arbeidsdag er godt planlagt, kommunisert og forutsigbart. Likevel havner vi i situasjoner hvor det er travelt. Hvem har ikke vært involvert i det faktum at det plutselig kommer en ny kollega og det mangler datamaskin, telefon eller rettigheter i systemene?

Medarbeiderne er de mest verdifulle vi har. Med Easit GO kan vi hjelpe deg og din avdeling til å ta vare på dem på den beste måten og se til at ting skjer raskt og til rett tid. Sammen kan vi automatisere de deler av prosessene dine som kan skje automatisk. Vi integrerer med deres eksisterende systemer for å redusere administrasjon og minimere kilder til feil.

Medarbeiderne er de mest verdifulle vi har. Med Easit Go kan vi hjelpe deg og din avdeling til å ta vare på dem på den beste måten og se til at ting skjer raskt og til rett tid. Sammen kan vi automatisere de deler av prosessene dine som kan skje automatisk. Vi integrerer med deres eksisterende systemer for å redusere administrasjon og minimere kilder til feil.

”Do things when
they show up
not when they burn up”

Ansettelsesprosesser

Soleklar ansvarsfordeling

Våre ansettelsesprosesser gir deg et sted å administrere alle deler. Ansvarsfordelingen blir tydelig når nye ansatte starter, bytter arbeidsoppgaver eller slutter. Prosessen visualiserer tydelig hvilke steg som er nødvendige i den ofte ganske komplekse prosessen som skal håndteres. Hvis man av en eller annen grunn har glemt noe vil systemet påminne riktig person til rett tid.

Arbeidsmiljøavvik, kompetanseregister, tidsregistrering, feriesøknader og andre spørsmål som også gjelder dine ansatte, håndteres selvfølgelig også i Easit GO.

Ansettelsesprosesser

Soleklar
ansvarsfordeling

Våre ansettelsesprosesser gir deg et sted å administrere alle deler. Ansvarsfordelingen blir tydelig når nye ansatte starter, bytter arbeidsoppgaver eller slutter. Prosessen visualiserer tydelig hvilke steg som er nødvendige i den ofte ganske komplekse prosessen som skal håndteres. Hvis man av en eller annen grunn har glemt noe vil systemet påminne riktig person til rett tid.

Arbeidsmiljøavvik, kompetanseregister, tidsregistrering, feriesøknader og andre spørsmål som også gjelder dine ansatte, håndteres selvfølgelig også i Easit GO.

Med Easit GO får du en plattform som automatiserer og digitaliserer dine prosesser og informasjonsflyt. Easit GO integrerer ikke bare systemer, men også mennesker med hverandre. På denne måten kan du enkelt samarbeide mellom team og enheter i hele virksomheten.

Med Easit GO får du en plattform som automatiserer og digitaliserer dine prosesser og informasjonsflyt. Easit GO integrerer ikke bare systemer, men også mennesker med hverandre. På denne måten kan du enkelt samarbeide mellom team og enheter i hele virksomheten.