Avvikshåndtering

Avvikshåndtering

Rapportere, analysere
og korrigere

Rapportere, analysere
og korrigere

Å ha systemstøtte for sitt kvalitetsarbeid er mer eller mindre en selvfølge for de fleste. Kvalitetsarbeidet påvirker hele virksomheten, og vi er alle som oftest avhengige av å jobbe sømløst med disse sakene på tvers av flere avdelinger. Vi tror det er lettere å identifisere, distribuere og øke kvaliteten hvis alle kan jobbe i samme system gjennom hele livssyklusen til deres kvalitetshendelser.

Vil du vite mer? 
Last ned produktarket nedenfor eller book en demo.

Å ha systemstøtte for sitt kvalitetsarbeid er mer eller mindre en selvfølge for de fleste. Kvalitetsarbeidet påvirker hele virksomheten, og vi er alle som oftest avhengige av å jobbe sømløst med disse sakene på tvers av flere avdelinger. Vi tror det er lettere å identifisere, distribuere og øke kvaliteten hvis alle kan jobbe i samme system gjennom hele livssyklusen til deres kvalitetshendelser.

Vil du vite mer? 
Last ned produktarket nedenfor eller book en demo.