Utdanning for EASIT GO

Klar for
neste steg?

Vårt mål er at du som administrator og designer alltid har riktig kompetanse for å kunne håndtere deres systemløsning fra Easit på den beste måten. Dette for å kunne sikre høyest mulig effektivitet, både i ditt eget daglige arbeid og i hele virksomheten. Noen kurs kan du gjennomføres som online fjernopplæring via webmøter.

Les mer om våre kurs nedenfor.

Utdanning for EASIT GO

Klar for
neste steg?

Vårt mål er at du som administrator og designer alltid har riktig kompetanse for å kunne håndtere deres systemløsning fra Easit på den beste måten. Dette for å kunne sikre høyest mulig effektivitet, både i ditt eget daglige arbeid og i hele virksomheten. Noen kurs kan du gjennomføres som online fjernopplæring via webmøter

Les mer om våre kurs nedenfor.

VÅRE KURS

Designer

Ved å delta på Easits Designerkurs får du bokstavelig talt nøkkelen til hele systemets verktøykasse. Som designer kan du lage dine egne layouter og påvirke utseendet og funksjonaliteten til datakortene dine. Du vil også kunne styre og opprette automatiserte prosesser ved hjelp av plattformens avanserte regelmotor.

Administrator

Easits Administratorkurs er en grunnleggende opplæring for deg som skal håndtere administrasjonen av Easit GO. Etter opplæringen vil du kunne håndtere innstillinger og hjelpemidler for brukere i virksomheten din som jobber med ulike typer saker i systemet.

Systemstøtte
for GDPR

Lær hvordan du bruker funksjonene til Easit GO for å oppfylle kravene i Personvernforordningen. I Easit GO er det omfattende systemstøtte for å kunne følge GDPR, og ved å gå gjennom denne opplæringen får du tilgang til disse funksjonene.

Dashboard

Dette er kurset for de som er interessert i statistikk og som ønsker å kunne presentere ulike nøkkeltall visuelt for virksomheten på en effektiv, pedagogisk og tydelig måte.

Rapport

Når en bruker Easit GO lagres store mengder data og informasjon raskt i systemet. Denne informasjonen kan fortelle deg hvordan det går med virksomheten, avsløre viktige nøkkeltall og veilede når ulike forretningskritiske beslutninger skal tas. I denne endagsopplæringen lærer du hvordan du oppretter forskjellige rapporter ved å eksportere data fra Easit GO.

API og import
av e-post

Med kurset API og import av e-post får du får du tilgang til vårt webservices-API i Easit GO.

Via webservices får du mulighet til å eksportere data fra Easit GO samt til å importere data til Easit GO fra eksterne kilder. Gjennom kurset får du også tilgang til å kunne håndtere importør av e-post.